Kennismaken met de BKO

Kennismaken kan tijdens het schooljaar, op woensdag tussen 15.30 u en 17.30 u, in: 

  • BKO Villa Nella

  • BKO De Boomhut

  • BKO Het Bengelhuisje

  • BKO Het Lobolleke

  • BKO Kriebel Krabbel

Op vrijdag tussen 16.30 u en 17.30 u in:

  • BKO De Froezel

Tijdens de schoolvakanties of op een ander moment kan je de opvang bezoeken na telefonische afspraak met de coördinator van de BKO.

Je inschrijvingsformulier blijft gelden zolang zich geen wijzigingen voordoen. Mochten er toch aspecten veranderen, dan dien je ons op de hoogte te brengen. Wij controleren eenmaal per jaar samen met jou de noodgegevens op je inschrijvingsformulier. Indien er in de tussentijd wijzigingen zijn waarvan de BKO op de hoogte moet worden gebracht, dien je ons hierover te berichten.