Kennismaken met de BKO

Kennismaken kan tijdens het schooljaar, op woensdag tussen 15.00 u en 17.30 u, in alle BKO-locaties. 

Op vrijdag kan je ook BKO De Froezel bezoeken tussen 16.30 u en 17.30 u. 

Tijdens de schoolvakanties of op een ander moment kan je de opvang bezoeken na telefonische afspraak met de coördinator van de BKO.

Je inschrijvingsformulier blijft gelden zolang zich geen wijzigingen voordoen. Mochten er toch aspecten veranderen, dan dien je ons op de hoogte te brengen. Indien er in de tussentijd wijzigingen zijn waarvan de BKO op de hoogte moet worden gebracht, dien je ons hierover te berichten.