Kaartenverkoop

Verenigingen kunnen de kaarten voor hun activiteiten laten verkopen in het gemeentehuis. 

Zo is er een gelijke behandeling voor alle occasionele ticketverkopen en is een eenduidige communicatie naar de Aalterse erkende verenigingen en verenigingen die een activiteit organiseren in samenwerking met het gemeentebestuur mogelijk.

Bij dit reglement hoort ook een voorstellingsfiche die ervoor moet zorgen dat de men aan de balies onmiddellijk over de juiste informatie beschikt, waardoor de ticketverkoop vlot kan verlopen en de overdracht van de kaarten en -uiteraard- de ontvangsten op een correcte manier kan gebeuren.