Jouw kind naar de BKO? Hou rekening met nieuwste richtlijnen

Gepubliceerd op zaterdag 13 februari 2021
De strijd tegen het coronavirus is de grootste prioriteit van iedereen: daarom gelden in de BKO’s en bij buitenschoolse activiteiten bijzondere richtlijnen, voorgeschreven door Kind en Gezin.
  • De werking van de buitenschoolse opvang sluit aan op de werking van de scholen. Het is belangrijk dat gezinnen gebruik kunnen maken van de opvang voor en na de schooluren en op woensdagnamiddag;
  • Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om maximaal één hobby te kiezen;
  • Kinderen die vanuit de opvang naar hun hobby gaan, dienen opgehaald te worden op de plaats waar ze hun hobby bedrijven en mogen dezelfde dag niet van daaruit terugkeren naar de opvang (andere bubbel);
  • In de krokusvakantie kunnen groepen uit hoogstens 25 kinderen bestaan;
  • De groep blijft gedurende de week dezelfde;
  • Voor de krokusvakantie gelden dezelfde regels als voor de werking tijdens het schooljaar (handhygiëne, ontsmetten …);
  • Kind en Gezin raadt aan om kinderen zoveel mogelijk buiten te laten spelen. Zorg ervoor dat de kledij van jouw kind daarop is aangepast.