Jeugdraad

Stel je kandidaat voor deze adviesraad


Taken

  • Adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijk jeugdbeleid.
  • Advies geven over wat er op de leefwereld van kinderen en jongeren effect heeft, bijvoorbeeld mobiliteit of welzijn. 
  • Discussieforum bieden voor maatschappelijke problemen, trends... die kinderen en jongeren aanbelangen.
  • Actief werken: organisatie van activiteiten, vorming voor jeugdbewegingen…

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de jeugdraad komt om de twee maanden samen.

Dit is een zo breed mogelijke forum. Daarom worden volgende doelgroepen uitgenodigd:

  • Jeugdbewegingen.
  • Gemeentelijke jeugdwerkingen (Gammetoen, Speelplein-, Tiener- en Kleuter- & kinderwerking).
  • Jeugdcentrum en jeugdhuis.
  • Schooldirecties en lokale politici. 

Dit moet de brede discussies meer draagkracht geven. Het dagelijks bestuur stelt de agenda op aan de hand van voorstellen. Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen om de werking van de jeugdraad in goede banen te leiden.