Jaarvergunning

Jaarvergunning aanvragen


Inname van het openbaar domein met hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer op verschillende locaties op het gemeentelijk grondgebied of voor één langdurig werk. De jaarvergunning vervalt steeds op 31 december van het jaar van uitgifte. 


Voorwaarden

 • Je doet deze melding minstens 15 werkdagen vóór de start van het nieuwe kalenderjaar of minstens 15 werkdagen voor de start van het eerstvolgende geplande werk.
 • De inname duurt minimaal 3 maanden (motivatie voor het langdurig karakter van de werken toevoegen) OF er zijn meer dan 3 werken op verschillende locaties (al of niet met variabele tijdsduur).
 • Er is potentieel hinder voor fiets- en/of gemotoriseerd verkeer.

Algemene informatie

 • Je dossier wordt behandeld na het ontvangen van de nodige informatie en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Aannemers en bedrijven dienen voor de bekendmaking gebruik te maken van het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD, www.geopunt.be). Je dient zelf de registraties in te brengen via het platform nadat je op de site geregistreerd (https://gipod.agiv.be) bent. Indien je hier niet over beschikt, dien je 48 uur vóór aanvang van de werken het gemeentebestuur in te lichten via mobiliteit@aalter.be.
 • Een jaarvergunning is maximum geldig tot 31 december van het kalenderjaar.
 • Bekijk het reglement over de inname van het openbaar domein. Wanneer je een aanvraag doet, ga je akkoord met de voorwaarden gesteld in dit reglement.

Prijs

Administratieve behandeling: 305 euro.

Inname voetpad, fietspad en weg

Voor de inname van een voetpad, fietspad of een stuk van de weg in de bebouwde kom (met uitzondering van laden en lossen) betaal je:

 • 5 euro per dag, per (deel van) 5 lopende meter.
 • 10 euro per begonnen dag per container of werfkraan voor de inname van een openbare weg binnen en buiten de bebouwde kom.
 • 61 euro voor de voorziening van een aangepaste verkeersregeling

Inname parkeerplaats met parkeerautomaten

Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten van kracht is:
 • 10 euro per dag, per (deel van een) parkeerplaats

Inname parkeerplaats zonder parkeerautomaten

Voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen
gereglementeerd is en waar het verplicht gebruik van parkeerautomaten niet van kracht is:
 • 5 euro per dag, per (deel van een) parkeerplaats

Dit geldt ook voor de inname van parkeerplaatsen waar de beperking van de parkeertijd voor motorvoertuigen niet gereglementeerd is.

Achteraf ontvang je een factuur voor het verschuldigde bedrag.