Installatie gemeenteraad

Gepubliceerd op vrijdag 11 januari 2019
Op woensdag 2 januari 2019 werd de allereerste gemeenteraad van het nieuwe Aalter samengesteld en geïnstalleerd. De 29 gemeenteraadszetels werden verdeeld en ingevuld volgens de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. Het kartel CD&V/N-VA behaalde 20 van de 29 zetels.

Samenwerking gemeente en OCMW

Tot vorig jaar was er in elke Vlaamse gemeente een volledig afzonderlijk OCMW. Dat is voortaan niet meer het geval. Voor het eerst zijn de verkozen gemeenteraadsleden ook OCMW-raadsleden. Het personeel van beide organisaties werkt als één geheel samen ten dienste van éénieder.

College = vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en staat onder meer in voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester.

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en geldt als dagelijks bestuur van het OCMW. Het zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester is van rechtswege eveneens voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn ook lid van het vast bureau. De schepenen (en dus leden van het vast bureau) worden door de raadsleden verkozen tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Dit gebeurde ook op woensdag 2 januari 2019.

In elke Vlaamse gemeente is er vanaf deze bestuursperiode ook een Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst (afgekort BCSD) opgericht. Dit Bijzonder Comité is verantwoordelijk voor de individuele hulpverlening. Tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn, die plaatsvond aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad, verkozen de OCMW-raadsleden de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Het college van burgemeester en schepenen, met aansluitend het vast bureau, vergadert doorgaans elke maandagavond. De gemeenteraad, met aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn, komt elke tweede maandag van de maand samen.

College van burgemeester en schepenen

Tijdens de vorige legislatuur bestond het college van Aalter uit 7 leden en dat van Knesselare uit 6. Samen 13 leden. In deze bestuursperiode telt het college van burgemeester en schepenen 9 leden met drie nieuwe gezichten. De anderen hadden al een mandaat in Aalter of Knesselare. Bekijk de leden van het college van burgemeester en schepenen via www.aalter.be/college.

Burgemeester waarnemend

Op donderdag 20 december 2018 legde Pieter De Crem zijn eed af als burgemeester. Als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid is hij echter verhinderd om het ambt van burgemeester op te nemen. Patrick Hoste wordt dus opnieuw waarnemend burgemeester.

Samenstelling gemeenteraad

Bekijk de leden van de gemeenteraad via www.aalter.be/gemeenteraad.