Inschrijvingsgeld Academie

  • -18 jaar: 72 of 49 euro
  • 18 - 24 jaar: 136 euro
  • 24+ jaar: 314 of 136 euro

Dit is de prijs voor één schooljaar. 

Specialisaties: Als je ingeschreven bent voor een opleiding in de vierde graad, mag je een specialisatie gratis bijvolgen. Zoniet betaal je het gewone inschrijvingstarief.

Verminderd tarief kan bij een tweede inschrijving, een tweede studierichting of sociale vermindering.

In deze bedragen is een administratieve bijdrage van 7 euro meegerekend.