Infoavond natuurinrichtingsproject Kraenepoel

Om de watertoevoer via de Bloembeek te vergroten en de waterkwaliteit van de beek te verbeteren zijn er plannen om de grachten langs de E40 aan te passen en om op een perceel ten zuidoosten van de Kraenepoel een voorzuivering te installeren met bufferbekkens en een ijzerzandfilter. Medewerkers van de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos geven een infoavond op het terrein.

Afspraak aan de kruising Kraenepoelpad - Lotenhullestraat.

Praktische informatie

Wanneer