Inenting polio, attest

In België is vaccinatie tegen polio (kinderverlamming) verplicht. Bij de aangifte van de geboorte op het gemeentehuis krijg je een blanco inentingsattest dat je bij elke inspuiting (op 2, 3, 4 en 15 maanden) door je arts laat invullen. Van zodra de inentingen achter de rug zijn, bezorg je het ingevulde attest terug aan de dienst Burgerzaken van je woonplaats.