Industriezone Lakeland: ondergrondse kabelverbindingen


Waarom deze werken?

Met dit project zorgt Elia voor de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet op de industriezone Lakeland. Op deze manier wordt de bevoorradingszekerheid voor huishoudens en lokale ondernemingen in Aalter, Knesselare en Wingene ook in de toekomst gegarandeerd.

 


Fases werken

Fase 0: Voorbereiding

De eerste week van september 2019 worden proefsleuven gemaakt om de precieze ligging van de bestaande leidingen te achterhalen. Voor een aantal proefsleuven zal het fietspad of een deel van de rijweg opgebroken moeten worden gedurende één werkdag.

Fase 1: Venecolaan 10 > 60

Vanaf 9 september 2019 worden de effectieve werken gestart in de Venecolaan, meer bepaald in de zijstraat (huisnummers 23 tot 33) en tot op het kruispunt met de nieuwe weg (huisnummer 48). Door middel van boringen wordt de hinder maximaal beperkt. Bij het intrekken van de kabels moet echter wel met enige hinder rekening gehouden worden, ook op het kruispunt Venecolaan-Venecolaan. In deze fase is het mogelijk dat ook op andere locaties voorbereidingen worden getroffen voor het uitvoeren van boringen. Het kan gaan om plaatselijke putten, weliswaar met beperkte hinder op de belangrijke invalswegen.

Fase 2: Ter Lake – Brugstraat – Venecolaan tot Nijverheidslaan

Voor de volgende fase loopt het traject vanaf de hoogspanningscabine in Ter Lake, langs de Brugstraat en de Venecolaan tot aan de Nijverheidslaan. Tijdens deze fase zal de hinder voor het verkeer aanzienlijk zijn, aangezien plaatselijk één rijvak in de Brugstraat en de Venecolaan zal moeten ingenomen worden.

Fase 3: Nijverheidslaan en Léon Bekaertlaan

Tot slot worden leidingen aangelegd langs de Nijverheidslaan en in de Léon Bekaertlaan. Tijdens deze fase wordt de Léon Bekaertlaan afgesloten tussen de Nijverheidslaan en de Durmelaan. Er wordt een omleiding ingesteld via de Durmelaan en de Zuidleiestraat. Om die reden kunnen de werken op deze locatie slechts aangevat worden van zodra de brug over het kanaal klaar is. Normaal gezien zal deze fase opgestart worden in januari 2020.

Fase 4: aansluiting hoogspanningspost en koppelingen

Na de aanleg van de leidingen wordt verder gewerkt aan de hoogspanningspost in de Léon Bekaertlaan en worden de leidingen op verschillende locaties aan elkaar gekoppeld. Op deze locaties zijn terug plaatselijke putten te verwachten die een beperkte impact kunnen hebben op de mobiliteit.

Het einde van alle werken is voorzien eind 2020.


Contact

Voor meer informatie over het project of bij vragen over de bereikbaarheid van je onderneming of woning kan je contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of de gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/aalter vind je steeds de laatste stand van zaken van het project.