Industriezone Lakeland: ondergrondse kabelverbindingen


Waarom deze werken?

Met dit project zorgt Elia voor de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet op de industriezone Lakeland. Op deze manier wordt de bevoorradingszekerheid voor huishoudens en lokale ondernemingen in Aalter, Knesselare en Wingene ook in de toekomst gegarandeerd.


Update 24 december 2019

De werken in industriezone Lakeland gaan vanaf maandag 6 januari 2020 een nieuwe fase in. Hoogspanningsbeheerder Elia legt nieuwe elektriciteitskabels aan in de Nijverheidslaan en Léon Bekaertlaan. In de Nijverheidslaan/Venecolaan blijft één rijvak volledig afgesloten. De huidige omleiding via de Ambachtenlaan blijft behouden zodat er steeds verkeer in één richting mogelijk is. In de Léon Bekaertlaan blijft tot 20 januari 2020 verkeer mogelijke in beide richtingen. Het verkeer kan beurtelings passeren via de verkeerslichten. Vanaf maandag 20 januari 2020 gaat de Léon Bekaertlaan dicht. Het doorgaand verkeer tussen de Oostmolenstraat en de Venecolaan en Knokkebaan (N44) wordt in beide richtingen omgeleid via de Durmelaan, Zuidleiestraat en Venecolaan. Fietsers volgen de omleiding via Venakker en de Oostmolenstraat. Bedrijven in de werfzone blijven altijd bereikbaar. Bij slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de planning altijd wijzigen.

De werken in Lakeland duren tot eind 2020 en zijn nodig om de energiebevoorrading in Aalter, Knesselare en Wingene te blijven garanderen.

Update 17 oktober 2019

Vanaf maandag 21 oktober tot en met eind 2019 wordt de Venecolaan tussen de Ambachtenlaan en de Nijverheidslaan gedeeltelijk afgesloten. Verkeer vanuit de Brugstraat richting industriepark Lakeland moet omrijden via de Ambachtenlaan en de Nijverheidslaan. Verkeer vanuit het industriepark Lakeland richting de Brugstraat blijft wél mogelijk. Vanuit de Venecolaan linksaf de Nijverheidslaan inslaan, kan niet meer. Je volgt dan de omleiding via de Ambachtenlaan. De Ambachtenlaan is enkel toegankelijk via de Venecolaan. Dat is nodig om de omleiding van het verkeer vanuit de Brugstraat via de Ambachtenlaan veilig te laten verlopen.

Nog tot zaterdag 30 november 2019 is Ter Lake, tussen Corvelyn NV en Garage Oosterlinck, afgesloten. Verkeer via Ter Lake blijft mogelijk tot en met de toegangspoort van Corvelyn NV. Het verkeer richting de Zuidleiestraat moet omrijden via de Brugstraat, Venecolaan en de Zuidleiestraat. Tijdens de werken blijven alle bedrijven in de Zuidleiestraat en Ter Lake steeds bereikbaar.

Tot zaterdag 30 november 2019 moet je in de Brugstraat, tussen de Knokkebaan (N499) en de Boterpotstraat, rekening houden met een gewijzigde verkeersituatie. Elia gebruikt de parkeerstrook en het fietspad aan de kant met oneven huisnummers (kant Tankstation Gabriels) als werfzone. De doorgang voor het verkeer ter hoogte van de werfzone blijft verzekerd in beide richtingen. Het verkeer moet over versmalde rijstroken. Omdat het fietspad aan de oneven kant wordt ingenomen, moeten fietsers die vanuit de Knokkebaan richting Lakeland rijden aan de overkant van de Brugstraat (even huisnummers) fietsen. Tweewielers kunnen aan het kruispunt van de Knokkebaan en de Brugstraat veilig de rijweg oversteken naar de even kant van de Brugstraat.

Fases werken

Fase 0: Voorbereiding

De eerste week van september 2019 worden proefsleuven gemaakt om de precieze ligging van de bestaande leidingen te achterhalen. Voor een aantal proefsleuven zal het fietspad of een deel van de rijweg opgebroken moeten worden gedurende één werkdag.

Fase 1: Venecolaan 10 > 60

Vanaf 9 september 2019 worden de effectieve werken gestart in de Venecolaan, meer bepaald in de zijstraat (huisnummers 23 tot 33) en tot op het kruispunt met de nieuwe weg (huisnummer 48). Door middel van boringen wordt de hinder maximaal beperkt. Bij het intrekken van de kabels moet echter wel met enige hinder rekening gehouden worden, ook op het kruispunt Venecolaan-Venecolaan. In deze fase is het mogelijk dat ook op andere locaties voorbereidingen worden getroffen voor het uitvoeren van boringen. Het kan gaan om plaatselijke putten, weliswaar met beperkte hinder op de belangrijke invalswegen.

Fase 2: Ter Lake – Brugstraat – Venecolaan tot Nijverheidslaan

Voor de volgende fase loopt het traject vanaf de hoogspanningscabine in Ter Lake, langs de Brugstraat en de Venecolaan tot aan de Nijverheidslaan. Tijdens deze fase zal de hinder voor het verkeer aanzienlijk zijn, aangezien plaatselijk één rijvak in de Brugstraat en de Venecolaan zal moeten ingenomen worden.

Fase 3: Nijverheidslaan en Léon Bekaertlaan

Tot slot worden leidingen aangelegd langs de Nijverheidslaan en in de Léon Bekaertlaan. Tijdens deze fase wordt de Léon Bekaertlaan afgesloten tussen de Nijverheidslaan en de Durmelaan. Er wordt een omleiding ingesteld via de Durmelaan en de Zuidleiestraat. Om die reden kunnen de werken op deze locatie slechts aangevat worden van zodra de brug over het kanaal klaar is. Normaal gezien zal deze fase opgestart worden in januari 2020.

Fase 4: aansluiting hoogspanningspost en koppelingen

Na de aanleg van de leidingen wordt verder gewerkt aan de hoogspanningspost in de Léon Bekaertlaan en worden de leidingen op verschillende locaties aan elkaar gekoppeld. Op deze locaties zijn terug plaatselijke putten te verwachten die een beperkte impact kunnen hebben op de mobiliteit.

Het einde van alle werken is voorzien eind 2020.


Contact

Voor meer informatie over het project of bij vragen over de bereikbaarheid van je onderneming of woning kan je contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of de gratis infolijn tel. 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/aalter vind je steeds de laatste stand van zaken van het project.