Indoor (tijdelijke situatie volgens exitplan)

Algemene richtlijnen voor de club en coach

Algemene richtlijnen voor de sporters en hun ouders


Opgelet corona-maatregelen: de indooraccommodaties zijn opnieuw beschikbaar. Let op volgende corona-maatregelen!

Sporters

 • Voor het bepalen van het maximaal aantal sporters per zaaldeel wordt rekening gehouden met de actieve sporters inclusief de begeleiders (bankzitters worden niet meegerekend).
 • Er wordt op basis van beschikbare oppervlakte een beperking opgelegd:
  • 30 m² per sporter ruimte voorzien voor sporten waar contact mogelijk is (categorie A)
  • 10 m² per sporter ruimte voorzien voor sporten waar geen contact mogelijk is (bv. yoga) (categorie B)
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar wordt er geen beperking opgelegd op basis van beschikbare oppervlakte, dit met een maximum van 50 kinderen per sportgroep.
Locatie categorie A toegelaten categorie B toegelaten
Sportpark Aalter-centrum - zaal Lindestraat volledig 50 50
Sportpark Aalter-centrum - zaal Lindestraat deel A 17 30
Sportpark Aalter-centrum - zaal Lindestraat deel B 17 30
Sportpark Aalter-centrum - zaal Lindestraat deel C 17 30
Sportpark Aalter-centrum - zaal Sportlaan volledig 50 50
Sportpark Aalter-centrum - zaal Sportlaan deel A 17 30
Sportpark Aalter-centrum - zaal Sportlaan deel B 17 30
Sportpark Aalter-centrum - zaal Sportlaan deel C 17 30
Sportpark Aalter-centrum - judolokaal 7 20
Sportcomplex Flabbaert - sportzaal volledig 34 50
Sportcomplex Flabbaert - sportzaal deel A 17 30
Sportcomplex Flabbaert - sportzaal deel B 17 30
Sportcomplex Flabbaert - pol. lokaal 7 20
Sportcomplex Flabbaert – boltent 7 20
 • Sporters betreden de sporthal maar op het uur dat voorzien wordt. Niet vooraf het sportpark betreden.
 • De training stopt minstens 10 minuten voor het einde om het materiaal te ontsmetten en weg te plaatsen. 5 minuten voor het einde verlaten alle sporters de sporthal en verlaten onmiddellijk het Sportpark.

Toeschouwers

 • Mondmaskers zijn verplicht voor alle personen in de indoor sportinfrastructuur +12 jaar (niet tijdens sporten).
 • Enkel toeschouwers toegelaten tijdens officiële (oefen)wedstrijden en tornooien. Bij trainingen worden de sporters op de parking afgezet, ouders/begeleiders komen de indoorsportparken niet binnen.
 • Toeschouwers kunnen tijdens officiële (oefen)wedstrijden en tornooien enkel plaatsnemen op de aanwezige vaste tribunes:

Sportpark Aalter-centrum: tribune Lindestraat deel A 24 toeschouwers
Sportpark Aalter-centrum: tribune Lindestraat deel B 2 x 9 toeschouwers
Sportpark Aalter-centrum: tribune Lindestraat deel C 24 toeschouwers
Sportpark Aalter-centrum: tribune Sportlaan 40 toeschouwers
Sporthal Flabbaert: tribune 1 6 toeschouwers
Sporthal Flabbaert: tribune 2 6 toeschouwers
Sporthal Flabbaert: tribune 3 6 toeschouwers
Sporthal Flabbaert: tribune 4 6 toeschouwers
 • De verenigingen staan in voor het ontsmetten van de tribunes bij wisseling van supporters
 • Er kunnen geen extra stoelen of banken bijgezet worden. Toeschouwers mogen niet rechtstaand in de sporthal aanwezig zijn.
 • Balkon Lindestraat kan niet in gebruik worden genomen door toeschouwers.

Cafetaria

 • Het gebruik van de cafetaria’s is niet toegelaten tijdens trainingen.
 • Gebruik cafetaria’s is enkel toegelaten tijdens officiële (oefen)wedstrijden en tornooien. De Horecavoorzieningen worden strikt beperkt tot de voorziene ruimtes waar de Horecaprotocollen van toepassing zijn.
 • Cafetaria’s mogen gebruikt worden voor (bestuurs)vergaderingen, dit zonder uitbating van de cafetaria.
 • De verenigingen staan zelf in voor alle naleving van de maatregelen (onder andere ontsmetting, circulaties,…)
 • Er is een registratieplicht van alle personen en deze moet gedurende 14-dagen bijgehouden worden.
 • Maximaal aantal toegelaten personen dient gerespecteerd te worden:

Sportpark Aalter-centrum: Kantine 1ste verdieping 74 personen
Sportpark Aalter-centrum: Sportcafé 62 personen
Sportpark Aalter-centrum: Foyer 60 personen
Sportpark Sporthal Flabbaert: Cafetaria 48 personen

Kleedkamers

 • Verenigingen kunnen geen gebruik maken van de douches en kleedkamers tijdens trainingen.
 • Tijdens wedstrijden kunnen de verenigingen gebruik maken van de kleedkamers om zich om te kleden en te douchen. Vaste kleedkamers per verenigingen worden per dag toegekend. Bij op elkaar volgende ploegen per kleedkamer zijn de verenigingen verantwoordelijk voor het ontsmetten van de kleedkamer/douches. Verenigingen dienen zelf te voorzien in de ontsmetting.
 • Individuele sporters kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers en douches tijdens trainingen. Bij wedstrijden kunnen individuele sporters gebruik maken van de kleedkamer en douches.

Toegang

Sportpark Aalter-centrum

Sporters / bezoekers zwembad en sporthal Lindestraat

 1. Ingang via hoofdingang Lindestraat.
 2. Indien gewenst door de vereniging kunnen nooddeuren als extra circulatie gebruikt worden (ook voor verluchting).

Sporters / bezoekers sporthal Sportlaan

 1. Ingang via achteringang Sportlaan (schuifdeur).
 2. Uitgang via achteringang Sportlaan (nooddeur).
 3. Enkel één verantwoordelijke van de vereniging kan doorlopen tot aan de balie van het Sportpark.

Sportcomplex Flabbaert

Sporters / bezoekers sporthal Flabbaert

 1. Ingang via hoofdingang (schuifdeuren).
 2. Indien gewenst door de vereniging kunnen nooddeuren als extra circulatie gebruikt worden (ook voor verluchting).

Sportmateriaal

 • Materiaal (ballen, doelen, palen, netten …) wordt steeds na elke opwarming, oefenpartij of wedstrijd gereinigd of ontsmet door de gebruiker. Verenigingen dienen zelf te voorzien in de ontsmetting.
 • Persoonlijke benodigdheden (bidons, handdoeken …) worden gemarkeerd en strikt persoonlijk gehouden.

(Sport)evenementen

 • Mondmaskers zijn verplicht voor alle personen in de indoor sportinfrastructuur +12 jaar (niet tijdens sporten).
 • De CERM-analyse moet worden ingevuld als basis voor een competitiewedstrijd van elke sportvereniging ongeacht het aantal verwachte bezoekers en wordt aan het gemeentebestuur bezorgd, vergezeld van een verklaring op eer waarbij wordt verklaard dat elke organisatie op deze manier zal plaatsvinden of wordt aangepast conform de geldende maatregelen en bij wijziging van de organisatie van de competitiewedstrijd.

Corona-verantwoordelijke / corona-plan / CERM-analyse

Elke vereniging bezorgt volgende info:

 • Corona-aanspreekpunt.
 • Corona-actieplan met de cluborganisatie aangepast aan de veiligheidsmaatregelen.
 • CERM-analyse met verklaring op eer voor organisatie van competitiewedstrijden en tornooien.