Indoor (tijdelijke situatie volgens coronamaatregelen)

Let op onderstaande corona-maatregelen.

Sport

Voor kinderen tot en met 12 jaar

 • Indoortrainingen met contact in clubverband zijn toegestaan in een groep van maximaal 10 personen (sportbegeleiders worden niet meegerekend in het maximum van 10 personen).
  • Maximaal 2 bubbels van 8 kinderen per 1/3de zaal of 1 bubbel van 10 kinderen op 1/3de zaal.
  • Maximaal 1 bubbel van 10 kinderen in het judolokaal.
 • Vanaf 25 juni 2021 kunnen activiteiten plaatsvinden tot maximaal 50 personen indien de situatie op intensieve zorgen en de vaccinatiegraad van kwetsbare personen het toelaten.
 • Deelnemers mogen slechts 1 buitenschoolse activiteit of hobby kiezen. 
 • Indoor trainingen kunnen plaatsvinden in sporthal A en het judolokaal.
 • Er is geen publiek toegelaten tijdens trainingen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub …) zijn niet toegestaan.
 • De voorwaarden en richtlijnen zijn in overeenstemming met het protocol Sport Vlaanderen (met uitzondering van het publiek tijdens trainingen).
 • Begeleiders mogen geen verschillende bubbels trainingen geven op hetzelfde moment en dragen steeds een mondmasker.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor leeftijdsgroepen die gelijkgesteld kunnen worden met leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs. Gedurende de training hoeft geen mondmasker gedragen te worden. Bij de indoor verplaatsingen van en naar de trainingsruimte is het dragen van een mondmasker wel verplicht.
 • Schoolsport is indoor toegelaten inclusief gebruik van kleedkamers conform het protocol Onderwijs.
 • Kleedkamers zijn toegankelijk voor schoolsport.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor training is verboden.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger)

 • Indoor training is verboden.

Afhankelijk van de inrichting van het te installeren vaccinatiecentrum in de sporthallen Aalter-centrum, kan de beschikbare ruimte, alsook de daarmee gepaard gaande programmatie wijzigen.

Info: Sporthal Flabbert in Knesselare blijft in gebruik als Zorgmeldpunt voor de huisartsenwachtpost Meetjesland en blijft dus voor publiek gesloten. 

Toeschouwers

Toeschouwers zijn niet toegelaten.

Mondmaskers

Zijn verplicht voor alle begeleidende personen +12 jaar.

Kleedkamers en douches

Kleedkamers en douches zijn strikt gesloten (behalve bij sportkampen en lessen lichamelijke opvoeding).

Cafetaria’s en kantines

Cafetaria’s en kantines zijn strikt gesloten. (Bestuurs)vergaderingen zijn bijgevolg niet toegestaan. 

Terrassen van of gekoppeld aan sportverenigingen kunnen geopend worden vanaf 8 mei 2021 conform het horecaprotocol.

Gebruik van materiaal uit bergruimtes

Verenigingen die gebruikmaken van de bergruimtes in de outdoor sportinfrastructuur kunnen deze ruimtes gebruiken voor het wegnemen en opbergen van sportmateriaal. Verder blijven de andere ruimtes (clublokalen, cafetaria's, douches ...) strikt gesloten.