Hooggoed blijft groeien: 6 hectare bos erbij (en volgend jaar nog meer)

Gepubliceerd op zaterdag 19 december 2020
Ons bosrijke Aalter is opnieuw een stuk groener: er kwam 6 hectare bij in het Hooggoed. Volgend jaar plant het Agentschap voor Natuur en Bos er nog eens 3 hectare bij.

Het Hooggoed in Sint-Maria-Aalter is ongeveer 120 hectare groot en wordt, net zoals vele andere bossen en natuurgebieden, tijdens de lockdown druk bezocht door wandelaars. De coronatijd maakt eens te meer duidelijk dat mensen behoefte hebben aan natuur dicht bij huis. Er is immers niets zo goed voor onze fysieke en mentale weerbaarheid als een wandeling in het bos.

Bomen van bij ons

In het nieuwe bos werd er voornamelijk zomereik, wintereik, beuk, zoete kers en winterlinde geplant. Aan de bosrand kwamen er eenstijlige meidoorn, hazelaar, lijsterbes, Europese vogelkers, sporkenhout en Gelderse roos bij. Zij moeten zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. De keuze van het plantgoed viel op bomen en struiken die afstammen van bomen van hier, waardoor ze perfect zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden.

Nog eens 3 hectare

In 2021 breidt het Hooggoed nog eens uit met 3 hectare nieuw bos. Sinds het Agentschap voor Natuur en Bos het gebied in beheer heeft, kwam er in totaal al zo’n 35 hectare nieuw bos bij. Het resultaat van de eerste aanplant, vijftien jaar geleden, wordt nu al volop gesmaakt door de bezoekers én door de vele inwoners van het bos.

Wandelingen

Het Hooggoed maakt deel uit van het landschapspark Bulskampveld en doorkruist negen kilometer zandige wegen en dreven. In het bos kunnen bezoekers tal van gevarieerde wandelingen maken. Het Hooggoed is ook ideaal om te joggen.

Allemaal beestjes

Het bos krioelt van het dierenleven. Met wat speurwerk spot je misschien een rode eekhoorn of wezel. De zwarte specht hakt elk jaar een nieuw nest uit in dikke loofbomen. Zo maakt hij holten waar bosuilen en tal van andere soorten dankbaar gebruik van maken. Zwarte spechten zijn schuw. Je moet al veel geluk hebben om er één te zien, maar de luide roep weergalmt door het Hooggoed. Ook de buizerd, sperwer, torenvalk, ransuil, boomklever en boomkruiper broeden in de bossen van Sint-Maria-Aalter. Nieuwe poelen bezorgen kikkers en salamanders dan weer een aangename thuis.

Wist je dat

  • … het Hooggoed zijn naam hoogstwaarschijnlijk te danken heeft aan de relatief hoge ligging van het gebied?

  • … de zanderige bodem van het Hooggoed geleid heeft tot de bijnaam ‘Egypteveld’?

  • … het Hooggoed in de 18de eeuw werd aangeplant door de Jezuïetenpaters, die de Aalterse heide intensief bebosten met loof- en naaldhout?