Hoog risico op natuurbrand in Oost-Vlaanderen

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022
Het is erg heet, droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in Oost-Vlaanderen. Wees voorzichtig, rook niet en maak geen vuur in natuur- en bosgebieden.

We bevinden ons in een periode van extreme droogte, zonder significante neerslag. Dit brengt een hoog risico op brandgevaar met zich mee. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Code oranje: wat betekent dat?

Het is erg droog en daardoor brandgevaarlijk in de natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigt daarom code oranje af in haar bos- en natuurgebieden (Hooggoed, Kraenepoel, Drongengoed, Bulskampveld). Het brandgevaar in andere bos- en natuurgebieden is uiteraard gelijkaardig. Neem dus ook in deze gebieden voorzichtigheid in acht.

  • Rook niet in natuur- en bosgebieden!
  • Vuur maken is verboden!
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in een bos- of natuurgebied!

Natuurbeheerders en de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en meer mankracht ingezet.

Meer info

www.natuurenbos.be/waarschuwingen