Hondenpoep

De hond is van oudsher de beste vriend van de mens. Spijtig genoeg zorgt de normale biologische behoefte van onze huisdieren voor heel wat overlast in onze gemeente, vaak te wijten aan de lakse houding van hun baasjes.

Besmeurde schoenen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen tussen hondenvrienden en overige trottoirgebruikers, om nog maar te zwijgen over de verontreiniging van speelpleinen, parken, plantsoenen en sportterreinen door hondenpoep, hetgeen een infectiebron vormt voor spelende kinderen. Zo is de hondenspoelworm de drager van bacteriën die onder andere verschijnselen als ademhalingsstoornissen en hersenvliesontsteking veroorzaakt. Misschien stond je daar nog niet bij stil.

GAS-reglement

In Aalter is er een politiereglement dat begeleiders van honden verplicht om de uitwerpselen van zijn hond onmiddellijk op te ruimen en steeds in het bezit te zijn van voldoende zakjes!

Houd rekening met de volgende tips:

  • Houd je hond aan de leiband op alle openbare plaatsen;
  • Verwijder steeds de hondenpoep;
  • je mag het hondenpoepzakje ook in een straatvuilnisbak of in je GFT-container werpen.

We zijn er van overtuigd dat met een beetje goede wil vanwege de hondenvriend, het hondenpoep-probleem spoedig uit onze gemeente zal verdwijnen. Immers: milieu- en natuurbescherming is in ons aller belang, we moeten er ook allen daadwerkelijk aan meewerken. En een propere gemeente Aalter, vrij van hondenpoep, draagt zeker bij tot een betere leefomgeving.