Hoe tevreden ben je over de kinderopvang?

Gepubliceerd op zaterdag 17 oktober 2020
Vanaf maandag 19 oktober 2020 voert het lokaal bestuur een tevredenheidsonderzoek uit over de werking van zijn kinderopvang. Jouw mening als ouder is daarbij zeer belangrijk.

Het lokaal bestuur voert om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit om de werking van haar kinderopvanginitiatieven te evalueren. Het onderzoek peilt onder meer naar de kwaliteit van de locaties, de begeleiding, de organisatie en de mate van ouderparticipatie. Vanaf maandag 19 oktober 2020 kan je het enqu√™teformulier in alle acht BKO-locaties en dagopvang Kwakkie terugvinden. Door deel te nemen aan de bevraging help je mee de sterktes en de werkpunten van de BKO’s en de dagopvang in kaart te brengen. Dankzij jouw scores en opmerkingen kunnen de teams van de kinderopvang constant hun service verbeteren en optimaliseren. Meten is weten, nietwaar?