Herinrichtingswerken Aalter-centrum en Knesselare

Gepubliceerd op woensdag 14 juni 2023
Met de projecten Lindestraat-Brouwerijstraat in Aalter-centrum en Kerkstraat in Knesselare komen twee grote dossiers in een stroomversnelling. Het lokaal bestuur stelde een ontwerper aan om op beide locaties de sloopwerken voor te bereiden en uit te voeren.

In Knesselare komen er extra parkeerplaatsen op de site van het voormalige bankkantoor, in Aalter-centrum laat het lokaal bestuur twee panden afbreken om het drukke kruispunt richting het Sportpark toegankelijker, overzichtelijker en dus verkeersveiliger te maken.

Kruispunt Lindestraat-Brouwerijstraat wordt overzichtelijker

Het kruispunt van de Lindestraat en de Brouwerijstraat wordt gebruikt door heel wat inwoners én schoolgaande kinderen die van en naar het Sportpark fietsen. Het lokaal bestuur maakt nu werk van een volledige herinrichting van dat kruispunt. De woning op de spie van de Brouwerijstraat met de Lindestraat en het flatgebouw erachter (Lindestraat 2) worden in het najaar afgebroken. De bedoeling is dat het kruispunt verplaatst wordt, zodat de Lindestraat haaks aansluit op de Brouwerijstraat. Links van de aansluiting komt een groenzone, rechts een parking waar de klanten van de naburige handelszaken gebruik van kunnen maken.

Nieuwe centrumparking voor Knesselare

Het voormalige bankkantoor in de Kerkstraat zal eveneens in het najaar plaatsmaken voor extra parkeerruimte om het dorpscentrum van Knesselare en de huidige én toekomstige handelszaken beter te ondersteunen. In afwachting van de realisatie van die nieuwe centrumparking, stelde het lokaal bestuur de beschikbare parkeerplaatsen achter het voormalige bankkantoor reeds open voor publiek gebruik. Op vraag van de handelszaken wordt het kortparkeren verfijnd.

Het lokaal bestuur werkt intussen verder aan nog meer plannen voor de dorpskern van Knesselare. De Plaats zal worden omgevormd tot een gezellig en aantrekkelijk plein met meer ruimte voor groen, beleving en terrasjes. Iets verderop, in de Kloosterstraat, bouwt het bestuur een multifunctioneel ontmoetingscentrum op de kloostersite.