Heemkundige kringen

De belangstelling voor de heemkunde is in Aalter, net zoals in heel het Meetjesland, al meer dan dertig jaar erg groot. Er zijn (waren) maar liefst drie verenigingen actief op het grondgebied. Voor twee van die kringen strekt het werkgebied zich ruimer uit.

HK Het Land van Nevele

In het Nevelse ontstond in 1970 de kring Het Land van Nevele. Deze heerlijkheid strekte zich tijdens het Ancièn régime ook uit over de parochies Lotenhulle en Poeke. De heemkundige kring nam deze gemeenten ook op in zijn werkgebied. De Lotenhullenaar Arnold Strobbe is er trouwens ondervoorzitter en al jarenlang een trouwe medewerker. De vereniging geeft het driemaandelijks tijdschrift Het Land van Nevele uit. Door de grote belangstelling voor de familiegeschiedenis verscheen er een tijdlang een afzonderlijk genealogisch tijdschrift onder de naam Mensen van Toen. Beide tijdschriften zijn sedert enkele jaren gebundeld.

Meer info op www.landvannevele.com

HK Arthur Verhoustraete

Arthur Verhoustraete wordt als één van de nestors van de Meetjeslandse heemkunde en lokale geschiedenis beschouwd. Na zijn overlijden in 1971 wensten enkele Aalternaren zijn heemkundige arbeid levendig te houden. In 1977 werd dan de heemkundige kring Arthur Verhoustraete boven de doopvont gehouden. De vereniging startte direct met het uitgeven van een tijdschrift, Land van de Woestijne. De titel verwijst ook naar een heerlijkheid, die zich voornamelijk uitstrekte over grote delen van de parochies Aalter en Knesselare. Het werkgebied slaat op de fusiegemeenten Aalter en Knesselare.

Meer info op heemkringaalter 

HK Emiel Mettenanxt

De eerste echte lokale kring ontstond in Bellem eind 1975. Deze vereniging kreeg de naam van een lokale figuur met een bijzondere belangstelling voor het eigen verleden, namelijk Emiel Mettenanxt. Onder andere de geplande gemeentefusies waren de aanleiding tot de stichting. Een aantal Bellemnaren vreesde dat de eigenheid van het dorp en zelfs de gemeentenaam zou verloren gaan. Die naam, en een interpretatie ervan, gaf de aanleiding voor de titel van het eigen tijdschrift De Belle. De uitgave is een samenwerking met de afdeling Bellem van het Davidsfonds, waarvan Emiel Mettenanxt medestichter was. Het tijdschrift verscheen van 1988 tot 2007, na de nieuwe start van de kring in 1987. De kring is nog beperkt actief, maar geeft voorlopig geen publicaties uit.