Goed wonen, leven en werken in Aalter

Gepubliceerd op donderdag 8 februari 2024
De Aalternaar is een tevreden burger. Je woont graag in jouw gemeente, bent er gelukkig en waardeert de vele voorzieningen. Dat blijkt uit de Gemeentemonitor*, een grootschalige burgerbevraging over beleidsthema’s zoals wonen, ondernemen, veiligheid en ontspanning. Aalter krijgt een mooi rapport.

Dienstverlening

Drie kwart van de Aalternaren is tevreden over zijn gemeente. Ook de service en de voorzieningen van het lokaal bestuur scoren hoog. Je waardeert de inzet van Aalter Proper: voor de netheid van het centrum geef je 87 op 100. De zware, jaarlijkse investeringen in vrije tijd worden erg geapprecieerd: de voorzieningen voor de bibliotheek en sport krijgen een grote onderscheiding (87% en 86%). Meer dan 2 op 3 Aalternaren vindt dat ze voldoende geïnformeerd zijn en geven de digitale dienstverlening en de loketfuncties goede punten.

Goed wonen

Je hebt je hart duidelijk verloren in Aalter. 91% voelt zich thuis in zijn buurt en 90% woont graag in de gemeente. Ze heeft een bevolkingsdichtheid van 246 inwoners/km² (tegen 497 in Vlaanderen). Slechts 20,4% van de oppervlakte is bebouwd. 80,4% daarvan zijn huizen (tegen 66,3% in Vlaanderen), gevolgd door flats (16,3% tegen 28,8%) en handelspanden (2% tegen 2,2%). 81% van de woningen is energiezuinig, 90% is tevreden over zijn woning. Goed wonen in Aalter dus, en daar staan ook nog eens lage lasten tegenover. Het recyclagepark is gratis, de personenbelasting bedraagt 5,6% (tegenover 7% in Vlaanderen): daarmee zit Aalter in de top 20 van de fiscaal meest aantrekkelijke gemeenten.

Goed leven en ontspannen

Liefst 84% van de inwoners geeft aan gelukkig te zijn in Aalter. 77% vindt dat er voldoende winkels zijn voor de dagelijkse boodschappen. Natuur en groen krijgen een score van 85%. Je geeft ook hoge waarderingsscores voor onderwijs, zorg, ouderenvoorzieningen en kinderopvang die sterk boven het Vlaamse gemiddelde liggen.

Veilige gemeente

Aalter is een veilige gemeente. De criminaliteitsgraad ligt beduidend lager dan het Vlaams niveau. 95% van de Aalternaren voelt zich veilig in zijn buurt en gemeente. 91% ervaart nooit buurthinder.

Actieve gemeente

De Aalternaren zijn harde werkers. Aalter heeft een activiteitsgraad van 83,5% (tegen 79,9% in Vlaanderen). De werkzoekendengraad – de nieuwe naam voor de werkloosheidsgraad – bedraagt amper 2,8%. In Vlaanderen is dat 5,7%. Bovendien is Aalter een ondernemende gemeente: Aalter telt 4.254 ondernemingen op een kleine 30.000 inwoners. De Aalterse bedrijven zorgen elk jaar opnieuw voor extra jobs (+2,5%). Op 100 actieve inwoners is meer dan twee derde (69,4%) aan de slag in eigen gemeente.

(Grote) onderscheiding

95% voelt zich veilig (tegen 93)

91% ervaart geen buurthinder (tegen 80)

90% woont graag in Aalter (tegen 88)

89% is tevreden over de gezondheidsvoorzieningen (80)

87% vindt dat het centrum net ligt (tegen 78)

87% is tevreden over de sportvoorzieningen (tegen 75)

84% is tevreden over de buurt (tegen 79)

84% is gelukkig (tegen 83)

83,5% van de Aalternaren werkt (tegen 79,9)

82% vindt dat er voldoende groen is in de buurt (78)

79% is tevreden over de ouderenvoorzieningen (tegen 71)

77% vindt dat er voldoende winkels zijn (tegen 72)

72% is tevreden over de digitale diensten (tegen 67)

70% is tevreden over kinderopvang (tegen 57)

68% voelt zich voldoende geïnformeerd (tegen 56)

* De gemeentemonitor is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap.