Naar inhoud

Gemeentesecretaris

Gerelateerde info Praktische info

Luc Jolie

Luc Jolie, gemeentesecretaris
 

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar en staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke dienstverlening. Hij heeft volgende hoofdtaken:

 
  • De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten i.s.m. het college. Hij is voorzitter van het managementteam, dat hem assisteert bij de coördinatie van de gemeentelijke dienstverlening.
  • De gemeentesecretaris is hoofd van het gemeentepersoneel, neemt de beslissingen op het vlak van dagelijks personeelsbeheer en speelt een centrale rol in het personeelsbeleid.
  • De gemeentesecretaris is secretaris van de politieke organen en adviseert deze organen op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.
  • De gemeentesecretaris bewaakt samen met de financieel beheerder de wettelijkheid en het behoorlijk bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne controle.
  • De gemeentesecretaris vormt een spilfiguur binnen de officiële communicatie.

Praktisch

Gemeentesecretaris

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail