Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - planologische attesten