Toelating afwijking geluidsniveau bij evenement

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3…) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers…) onder de regelgeving valt.

De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in open lucht… Voor uitbaters of organisatoren kan dit gevolgen hebben. 

Categorieën

Elektronisch versterkte muziekactiviteiten worden in drie categorieën ondergebracht, afhankelijk van het geluidsniveau.

  • In categorie 1 is het maximale geluidsniveau kleiner of gelijk aan 85 dB(A).
  • In categorie 2 is het groter dan 85 dB(A)en kleiner of gelijk aan 95 dB(A).
  • In categorie 3 ligt het maximale geluidsniveau tussen 95 en 100 dB(A).

Hoe hoger de categorie, hoe meer begeleidende maatregelen je als exploitant of organisator van een muziekevenement moeten nemen. Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau groter dan 100 dB(A) zijn niet toegelaten.

Bij een maximaal geluidsniveau boven 85 dB(A) moet de organisator/exploitant het geluid meten tijdens de volledige activiteit en het geluidsniveau duidelijk zichtbaar tonen aan de geluidsverantwoordelijke. Bij een maximaal geluidsniveau boven 95 dB(A) moeten gratis oordopjes ter beschikking gesteld worden. Klasse 2-inrichtingen met een permanente geluidsinstallatie moeten een geluidsplan laten opmaken. Het college van burgemeester en schepenen kan wel geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen.

Vermijd gehoorschade

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat de oren van het publiek en de medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar. Wie geregeld wordt blootgesteld aan te hoge volumes loopt bijna zeker schade op, vaak zonder het te voelen of te weten. Een verminderd gehoor of tinnitus (permanente oorsuizingen) zijn het resultaat.

Om te voldoen aan de wetgeving zullen sommige organisatoren of uitbaters over een apparaat moeten beschikken dat het geproduceerde geluid meet en registreert.

Meer informatie vind je op de website van Omgeving Vlaanderen.