Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Gepubliceerd op donderdag 17 januari 2019
Nog tot 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De volgende documenten liggen ter inzage:

  • Waterbeleidsnota 2020 - 2025: deel Visie
  • Waterbeleidsnota 2020 - 2025: deel Waterbeheerskwesties
  • Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

Hoe raadplegen?

De documenten zijn enkel digitaal te raadplegen via www.volvanwater.be.

Bewoners die niet over een computer of toegang tot internet beschikken, kunnen steeds in het gemeentehuis terecht waar een publieke computer ter beschikking staat.

Hoe een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met dinsdag 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier. Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Europalaan 22, 9880 Aalter.

Wat gebeurt er met je opmerking?

Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging genomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbereidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen worden in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.