Gebruik politiecel

Wat?

Personen die bestuurlijk aangehouden worden, worden voor de noodzakelijke duur opgesloten in een politiecel. Deze cel moet steeds bewaakt worden, de gezondheid van de persoon wordt in het oog gehouden en eventueel worden er maaltijden verschaft.

Hoe?

Politiezone Aalter heeft protocolakkoorden met politiezone Meetjesland en politiezone Gent om gebruik te maken van hun cellen indien nodig. Het celgebruik en de eventueel genuttigde maaltijden worden doorgerekend aan de aanvragende politiezone. Deze kosten worden doorgerekend aan de aangehouden persoon. De ouders/voogd zijn de retributie verschuldigd in geval het een minderjarige betreft.

Prijs

106 euro.

Maaltijden (ontbijt, middagmaal, avondmaal): het wettelijk tarief wordt toegepast. Het wordt elk jaar aangepast aan de gezondheidsindex.

De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling wordt het bedrag ingevorderd via dwangbevel betekend door een gerechtsdeurwaarder.