Fusie: tegemoetkoming bij een adreswijziging

Het gemeentebestuur schenkt Aalterbonnen aan inwoners en bedrijven van wie de straatnaam en/of huisnummer wijzigt als gevolg van de fusie. 

Tegemoetkoming

  • voor natuurlijke personen: 50 euro
  • voor rechtspersonen: 100 euro

Je krijgt deze bonnen opgestuurd. De bonnen worden één keer per adres toegekend en er wordt maximum 100 euro gegeven.

De Aalterbonnen kunnen ingewisseld worden bij de deelnemende handelaars.