FOD Volksgezondheid lanceert website over coronavirus

Gepubliceerd op vrijdag 14 februari 2020
In de regio Wuhan in China is sinds enkele weken een uitbraak van het nieuwe coronavirus 2019-nCoV. In België is het virus bij één gerepatrieerde landgenoot vastgesteld.

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten. Het coronavirus 2019-nCoV werd overgedragen van dier op mens. 

Symptomen

Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. In ernstigere gevallen kan de infectie leiden tot longontsteking, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Meer info

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD) bracht alle belangrijke informatie over het virus samen op de website www.info-coronavirus.be.