Naar inhoud

Financieel beheerder

Gerelateerde info Praktische info

Nadine Mynsberghe

Nadine Mynsberghe

De financieel beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Tevens is zij verantwoordelijk voor het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen alsmede voor de interne kredietaanpassingen. Het voeren van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening, het verzorgen van financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer vormen eveneens onderdeel van haar takenpakket.

Praktisch

Financieel beheerder

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail