Fietspad Aalter-Bellem

Bekijk deze werken op kaart


Om de route tussen Aalter en Bellem fietsvriendelijker te maken, werd er in de Bellemstraat en de Bellemdorpweg een nieuw fietspad aangelegd.


Welke werken?

In de Bellemstraat, tussen de tunnel onder de spoorweg en de Bellemdorpweg, is een verhoogd tweerichtingsfietspad van drie meter breed voorzien. Dit fietspad wordt afgescheiden van de rijweg door middel van een houten balustrade. De rijweg wordt zo beperkt tot een breedte van drie meter. Auto’s kunnen elkaar kruisen op de voorziene uitwijkstroken.

De beveiligde oversteekplaats, voorzien op het kruispunt van de Bellemstraat en de Bellemdorpweg, zorgt voor een (vertragend) poorteffect bij het binnenrijden van Bellem en leidt de fietsers naar het dubbelrichtingsfietspad achter de bomenrij in de Bellemdorpweg. Ter hoogte van de voetbalterreinen komt er een drempel die de snelheid van de wagens verder zal afremmen. Hier gaat het dubbelrichtingsfietspad over in een enkelrichtingsfietspad links en rechts van de rijweg tot aan het kruispunt met de Moerstraat en Stuivenberg.

De duiker onder de rijweg, waar de waterloop Het Leiken de Bellemdorpweg kruist, is in slechte staat en wordt naar aanleiding van deze werken vernieuwd. Het traject van de waterloop is licht aangepast zodat de knik verdwijnt en de nieuwe duiker minder te verduren krijgt.

De rijweg zelf krijgt een nieuwe toplaag en wordt op bepaalde plaatsen volledig vernieuwd.

Voor de aanleg van het fietspad in de Bellemdorpweg en de vernieuwing van de duiker kan het gemeentebestuur rekenen op steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams gewest.

Nutsleidingen

In voorbereiding van deze werken zijn de nutsleidingen waar nodig verplaatst en/of vernieuwd.

De waterleiding is bijna volledig vernieuwd. Aan het elektriciteits-, gas- en dataleidingennet zijn optimalisaties gebeurd.

Het bovengronds net in de Bellemdorpweg is ondergronds gebracht en de verlichting wordt vernieuwd. Er komen nieuwe verlichtingspalen met led-verlichting langs de pare kant van de weg. De positie van de nieuwe verlichtingspalen is bepaald aan de hand van de normen op vlak van lichtsterkte en lichtspreiding. Vooraleer de palen effectief geplaatst worden, wordt de precieze inplanting definitief vastgelegd, rekening houdend met de bestaande situatie op het terrein.


Timing

Update vrijdag 19 juli 2019: einde werken

De rijweg is geasfalteerd, de verkeerssignalisatie is geplaatst en de laatste werken in de Bellemdorpweg zijn uitgevoerd. De werken in de Bellemdorpweg en de Bellemstraat zijn globaal gezien beëindigd, net voor het bouwverlof. 

Na het bouwverlof (midden augustus) zal er nog enige activiteit zijn voor de afwerking van de bermen, de aangelegde verhardingen en de wegmarkeringen. In het najaar worden ten slotte nog enkele bomen geplaatst en worden de groenzones rond de voetbalaccommodatie aangeplant.

Update vrijdag 10 mei 2019

Kruispunt Bellemstraat-Bellemdorpweg 

Vanaf maandag 13 mei 2019 worden de resterende weggoten gebetonneerd, het middeneiland wordt geplaatst en de fundering van de rijweg wordt aangelegd. Het kruispunt Bellemstraat-Bellemdorpweg zal tijdens die werken niet of moeilijk bereikbaar zijn. Als alles goed verloopt kan de onderlaag van de asfaltverharding geplaatst worden in de week van 20 mei 2019. Dan zal de grootste hinder op deze locatie achter de rug zijn en kan je weer vanuit de Bellemstraat en de Oostmolenstraat de Bellemdorpweg inrijden. Ondertussen zullen ook de boordstenen en de onderfundering voor het vrijliggende fietspad geplaatst worden.

Opbraak tussen waterloop en kruispunt Stuivenberg 

De aannemer start vanaf woensdag 15 mei 2019 met de opbraak voor de tweede fase. De Bellemdorpweg wordt volledig afgebroken tussen de waterloop en het kruispunt Stuivenberg. Hierdoor zal de werfzone tijdelijk niet toegankelijk zijn. Plaats dus tijdig je wagen buiten de woonzone!


Om de hinder te beperken, worden de werken in fases uitgevoerd. Jouw woning of handelszaak zal te voet op elk moment bereikbaar zijn.

 1. Wegenwerken Bellemstraat (mei - oktober 2018) - UITGEVOERD
 2. Wegenwerken Bellemdorpweg (april - augustus 2019)

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn afgerond.

De start van de wegeniswerken is voorzien op 23 april 2019.

In voorbereiding van deze werken werden sonderingen uitgevoerd zodat de ligging van de nieuwe nutsleidingen gekend is en de oude leidingen geknipt konden worden. De putten worden terug dichtgelegd van zodra alle leidingen geknipt zijn.

Timing fasering Aalter-Bellem


Prijs

 • Bellemstraat: 687.711,43 euro (incl. btw)
 • Bellemdorpweg: 703.434,89 euro (incl. btw), waarvan:
  • 185.234,54 euro fietspadsubsidies (Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams gewest).
  • 62.647,00 subsidies voor de verbeteringswerken aan de waterloop Het Leiken (Provincie Oost-Vlaanderen).

Contact 

Bouwheer: Gemeentebestuur Aalter, cel Wegen en domeinen

Ontwerper: Studieburo Goegebeur

 • Herbakkersplein 5 - 9900 Eeklo
 • Contactpersonen: Thijs Decorte, Dominique Goegebeur

Aannemer: RTS Infra bvba

 • Remi Claeysstraat 23 – 8210 Zedelgem
 • info@rts-zedelgem.be
 • Contactpersonen: Frederic Callewaert, David Loeys

Partners: 

 • Boomdeskundige Arbos boomverzorging
 • Veiligheidscoördinator Pieter Marchand
 • Nutsmaatschappijen Eandis, Farys, Proximus, Telenet
 • Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams gewest