Fase 2 werken Overleiestraat half juni van start

Gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2022
Vanaf maandag 13 juni zullen de nieuwe rijweg en het afgeschermde fietspad in de Overleiestraat van het kruispunt Knesselaarsestraat tot aan de grens met Beernem opengesteld worden na de infrastructuurwerken. Half juni start fase 2 van het project.

De omleidingsroute via de Knesselaarsestraat, de Zuidleiestraat, de Buntelarestraat en de N44 moet dan gevolgd worden voor doorgaand verkeer.

Fase 2: kruispunt Knesselaarsestraat-Zwaaikom

De rijweg in de Overleiestraat en het Jezuïetengoed wordt opgebroken van aan het kruispunt Knesselaarsestraat tot aan de zwaaikom. Over de volledige lengte wordt minder-hindersteenslag aangelegd. Hierdoor wordt de toegankelijkheid naar de woningen verzekerd.

Daarna volgt de aanleg van de regenwaterafvoerleidingen op het kruispunt van de Knesselaarsestraat en de Overleiestraat. Enkel in deze zone zal de rijweg plaatselijk worden opgebroken en kan het plaatselijk verkeer en de fietsers via de Vaartlaan worden afgeleid.

Vanaf maandag 27 juni

  • In de week van 27 juni wordt de regenwaterleiding geplaatst op het kruispunt van de Vaartlaan met het Jezu├»etengoed. Deze werken zullen 1 week duren. In deze periode zal de omleiding via dit kruispunt naar de Vaartlaan niet mogelijk zijn.
  • Vanaf juli wordt gestart met de aanleg van de persleiding in de berm zodat de rijweg slechts beperkt dient te worden opgebroken. Ook de uitstroomconstructie van de regenwaterleiding in de berm aan de kant van het kanaal wordt afgewerkt.
  • De herinrichting van de weg, de aanleg van het fietspad en het vernieuwen van de bermen zal pas starten na het bouwverlof 2022.

Meer info

Voor meer informatie over onder meer de timing en de fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen en de bereikbaarheid van je woning en andere vragen kan je je wenden tot de cel Wegen en domeinen. Je kan ook contact opnemen met de projectleider van het provinciebestuur, de heer Rien Van de Moere, via rien.van.de.moere@oost-vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 09 267 75 47.