Extra sociale toeslag mogelijk bovenop Groeipakket

Gepubliceerd op dinsdag 18 mei 2021
Het lokaal bestuur zal de rijksregisternummers van de Aalterse kinderen uitwisselen met het Agentschap Opgroeien om na te gaan of gezinnen in aanmerking komen voor een extra sociale toeslag in het Groeipakket. Het Groeipakket bundelt onder andere de kinderbijslag, schooltoelage en geboortepremie.

De kinderbijslag, schooltoelage, geboortepremie en andere financiële tegemoetkomingen vanuit de Vlaamse overheid zijn sinds 2019 verzameld binnen het Groeipakket. Wanneer steden en gemeenten hierboven een extra toelage, korting of dienstverlening willen geven aan kwetsbare gezinnen, dan is het belangrijk ook de juiste gezinnen te bereiken.

Sociale toeslag

Op lokaal vlak zijn niet alle gegevens voor handen om dit op een efficiënte manier aan te pakken. De Vlaamse overheid stelt daarom de gegevens uit het Groeipakket ter beschikking van lokale besturen. Zo kunnen we het beleid richten op iedereen die het nodig heeft. Hiervoor wisselt het lokaal bestuur de rijksregisternummers van de Aalterse kinderen uit met het Agentschap Opgroeien.

Sociale dienst neemt contact met je op

Iedereen die in aanmerking komt voor een sociale toeslag in het Groeipakket zal door een medewerker van onze sociale dienst gecontacteerd worden. De medewerker zal nagaan voor welke toelages en premies je in aanmerking komt mogelijk ontvang je ook een Aalterbon als extra.
Meer informatie op de website van het Groeipakket.