Extra financiële steun door corona-consumptiebon

Gepubliceerd op zaterdag 17 oktober 2020
Naast de emotionele en sociale zorgen tijdens de coronacrisis hebben sommige mensen ook een financiële zorg gekend, die nu soms nog voelbaar is. Heb jij financiële zorgen omwille van de coronacrisis?

Naast de verschillende maatregelen van de overheid kan de sociale dienst van het lokaal bestuur misschien iets voor jou betekenen.

De sociale dienst van het lokaal bestuur lanceert de coronabon voor mensen die omwille van de crisis een financieel tekort hebben geleden. Je kan de bon gebruiken bij Aalterse handelaren die zich daarvoor hebben opgegeven. Bekijk de lijst via www.aalter.be/aalterbon. Voor gezinnen met kinderen voorziet het bestuur een extra consumptiebon per kind.

Wie kan aanspraak maken op een corona-consumptiebon?

Je kan een bon ontvangen als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • wonen of verblijven in Aalter;
  • inkomensgrens van 958,91 euro voor alleenstaanden of 1.295,91 euro voor personen met gezinslast (inkomsten zoals kinderbijslag, onderhoudsgelden en andere tegemoetkomingen worden niet in aanmerking genomen);
  • spaargeld mag maximum 6.250 euro bedragen;
  • het maandelijks inkomen wordt berekend aan de hand van het laatste aanslagbiljet van de belastingen.

De sociale dienst plant een gesprek in zodat je in alle discretie je situatie kan bespreken. Na afloop van het gesprek kom je te weten of je gebruik kunt maken van een corona-consumptiebon. Als je geen kans maakt op een bon zijn er hoogstwaarschijnlijk nog andere steun- of hulpverleningsmiddelen waarop je kan rekenen. Het kost je niks, maar je kan er wel veel bij winnen! Meer info over de sociale dienst via www.aalter.be/ocmw, ocmw@aalter.be of tel. 09 325 89 89.