Energieprestatieregelgeving (EPB)

Nog energiezuiniger bouwen en renoveren

Vanaf 1 januari 2014 moet elke bouwaanvraag voor een woning, kantoor of school in Vlaanderen, voorzien zijn van een minimale hoeveelheid energie die gehaald kan worden uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast zal ook het E-peil strenger worden vanaf 2014 en zullen de isolatie-eisen voor verschillende constructiedelen aangescherpt worden.

Voor scholen en kantoren van publieke organisaties zijn de strengere EPB-eisen al van kracht sinds het begin van dit jaar. Maar ook het E-peil zal strenger worden vanaf 2014. Zo zal je nog maar een maximaal E-peil van E60 mogen hebben, in plaats van E70.

Om aan de nieuwe EPB-verplichtingen voor een eengezinswoning te voldoen, moet een van volgende zes maatregelen worden toegepast worden in de woning:

 • Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 vierkante meter per vierkante meter is
 • Een PV-installatie die minstens 7kWh per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert
 • Een warmtepomp die kan worden gebruikt als hoofdverwarming
 • Een biomassa-installatie met een rendement van 85 procent
 • Aansluiting op het net voor stadsverwarming of –koeling
 • Participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen de eigen provincie

Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de opgelegde eisen, zal het E-peil strenger worden met 10 procent. Wanneer het niet haalbaar is om in een bepaald project hernieuwbare energie te voorzien, dan kan het project toch in orde zijn als het E-peil voldoet aan de strengere eis. Dat kan door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voorzien. Niet enkel voor privéwoningen, maar ook voor scholen en kantoren worden de regels strenger en zijn er nieuwe eisen. Zo moeten deze gebouwen minstens 10 kWh/jaar per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen halen.

Overzicht van de EPB-eisen voor bouwaanvraag nieuwbouwwoning vanaf 1 januari 2014

ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT

EIS

NORM

BETEKENIS

 1. Energieprestatie-eis uitgedrukt als ‘E-peil’

Niet hoger dan 60

Waarde van de energieprestaties van de woning, rekening houdend met volume, vloeroppervlakte, samenstelling van de verliesoppervlakken. Hoe hoger het E-peil, hoe slechter de woning scoort.

 2. Isolatie-eis uitgedrukt als 
 ‘K-peil’

Niet hoger dan 40

Waarde van het globale isolatieniveau van de woning, rekening houdend met de thermische isolatie in de verliesoppervlakken. Hoe hoger het K-peil, hoe slechter de woning scoort.

 3. Maximale U- en minimale
 R-waarden

Afhankelijk van het type verliesoppervlak

Per type verliesoppervlak (vloer, buitenmuur, hellend en plat dak, vensters en deuren…) zijn eisen vastgelegd

 4. Ventilatie

Verplichte toevoer en afvoer lucht

Toevoer in droge ruimtes (leefruimte, slaapkamers, bureau…), afvoer in natte ruimtes (keuken, badkamer, wasruimte, WC…)

 5. Risico op oververhitting

17.500 Kh

Waarde om oververhitting tegen te gaan in de zomer, rekening houdend met zonnewering, beschaduwing…

 6. Bouwknopen

Invloed op K-peil

Vermijden van plaatsen waar de isolatie lijnvormig of puntvormig onderbroken wordt, deze leiden tot condensatie en schimmels

 7. Jaarlijkse netto- energiebehoefte/m²

70 W/m²

Verplichting tot beperking van de energiebehoefte voor verwarming per m² vloeroppervlakte

8. Minimumaandeel hernieuwbare energie

Verschillende norm volgens keuze (kwantitatieve en kwalitatieve voorwaarde).

 

In nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend verbouwd worden, moet een minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Om aan deze eis te voldoen, moet de aangifteplichtige één van de zes maatregelen toepassen in het bouwproject.

Het bouwen van een meer energiezuinige woning zal een extra investering vergen, maar met de huidige en te verwachten energieprijzen wordt die meerinvestering binnen een aanvaardbare termijn terugverdiend door een lagere energiefactuur. In een aantal gevallen kan je bovendien genieten van een subsidie of een vermindering van de onroerende voorheffing van uw woning. Een beter geïsoleerde en geventileerde woning is tevens aangenamer om in te wonen.

Meer informatie bij:

 • het Vlaams Energieagentschap op volgend adres: EPB voor bouwers
  www.energiesparen.be/EPB-pedia
 • uw architect kan je bijstaan bij het realiseren van een woning die aan de strengere energieprestatie-eisen voldoet. Een lijst van architecten die het label van ‘energiebewust architect’ hebben verkregen, kunt u raadplegen via www.energiebewustarchitect.be

 • Cel Ruimtelijke ordening en leefomgeving

Wanneer moet je bouwproject voldoen aan de EPB-eisen?

Gebruik de nieuwe EPB-wegwijzer. 

Welke eisen zijn van toepassing op je bouwproject?

De eisen zijn afhankelijk van:

 • datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning
 • aard van de werken: nieuwbouw of renovatie
 • bestemming van het bouwproject: wonen, kantoor, school, industrie…

Bij wie moet ik terecht voor een EPB-verslag?

Lijst van EPB-verslaggevers: www.epc-platform.be/bouw-verbouw/epc-deskundigen/