Eindfase groene begraafplaats Knesselare

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2024
Het lokaal bestuur vormt de begraafplaats in Knesselare om tot een groene, vredige en ecologisch beheerde gedenkplaats.

Door de aanhoudende regenval en de natte omstandigheden kon de derde fase van de vergroening niet worden aangevat. Ook het niet respecteren van de aangegeven signalisatie en het betreden van de afgezette, ingezaaide zones heeft voor aanzienlijke schade gezorgd. Daardoor moeten de werken uitzonderlijk opnieuw worden uitgevoerd. Die gaan van start op dinsdag 2 april 2024.

Waarom vergroening?

De inzet voor vergroening maakt deel uit van de visie om verharding tegen te gaan en pesticidegebruik te verminderen. Verharding versterkt de negatieve effecten van klimaatverandering en veroorzaakt wateroverlast, verdroging en hittestress. Dat betekent een verlies van natuur, biodiversiteit en belevingswaarde. Pesticiden zijn schadelijk voor milieu, mens en dier. Daarom past het lokaal bestuur Aalter op alle begraafplaatsen milieuvriendelijke methoden voor onkruidbestrijding toe zoals borstelen, branden of schoffelen, en richt het de begraafplaatsen anders in. Lege terreinen worden groene grasvelden en grindpaden maken plaats voor grindgras, gras of bloemenweides. Zo zorgen we voor sfeervolle, rustgevende en duurzame herdenkingsruimtes. De begraafplaats van Knesselare markeert de afsluiting van het project met een volledige vergroening.

Wat is er al gebeurd?

Het lokaal bestuur voert de vergroening van de begraafplaats gefaseerd uit.

Fase 1 – zuidelijke vleugel, voorjaar 2022

Het dolomietpad aan de zuidkant werd onthard en samen met de braakliggende stukken (aardepaden) ingezaaid. Daarnaast is er drainageleiding aangelegd voor een betere afwatering.

Fase 2 – centrale westvleugel, najaar 2022

De betonnen tussenpaden in het centrale en westelijke gedeelte van de begraafplaats werden vervangen door groene assen.

Fase 3 – hoofdas en noordoostelijke vleugel, najaar 2023

De centrale as werd omgevormd tot een slingerend wandelpad in dolomiet. Dat maakt de verbinding mogelijk tussen het centrum (De Plaats) en de aanpalende woonwijken (Klissestraat – Groenevijvers). De dolomietpaden in het noordoostelijke gedeelte zijn onthard en ingezaaid. Ter hoogte van de kapel is een bijenvriendelijke bloemenweide aangelegd die bijdraagt aan de biodiversiteit en een visueel b(l)oeiend rustpunt zal vormen op de gedenkplaats. Met de aanleg van een waterleiding is de watervoorziening op de begraafplaats losgekoppeld van de pastorij van Knesselare.

Nog op de planning: extra 4de fase

Vanaf dinsdag 2 april 2024 wordt de noordoostelijke vleugel opnieuw aangepakt. Net als in de andere zones worden drainageleidingen aangelegd om de waterhuishouding en bodemgesteldheid te optimaliseren. Het achterste deel van de begraafplaats wordt nog beter toegankelijk door de aanleg van een wandelpad in dolomiet. De onverharde grasstroken naast het pad zorgen voor optimale waterinfiltratie en -afvoer bij hevige regenval.

De werken zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Daarna heeft het gras tijd nodig om te groeien. Daarom wordt de betreffende zone voor minstens drie maanden afgesloten. We vragen u met aandrang de aangeduide signalisatie en afsluitingen te respecteren.

Oproep tot respect voor deze plek van stilte en bezinning

Een begraafplaats is niet bedoeld als fietspad. Met de fiets aan de hand kunt u via de ‘trage weg’ op de begraafplaats een veilige verbinding maken van het centrum (De Plaats) naar de aanpalende woonwijken (Klissestraat). Gelieve respect te tonen voor deze stilteplek door niet met de fiets naast de dolomietpaden te rijden.