Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak

Aanvraag nieuwe pin- en pukcode


Wist-je-dat de elektronische identiteitskaart in een nieuw jasje steekt? De kaart beschermt beter tegen identiteitsfraude en het ontwerp is anders. Lees er meer over op www.vernieuwde-eid.be.

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland je nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee je:

 • jouw identiteit online kan bevestigen
 • documenten elektronisch kan ondertekenen.

Vanaf 15 jaar ben je verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij je te hebben.


Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die je meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

Je vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van jouw kaart.

Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om je eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van je eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe eID aan.


Hoe aanvragen?

Met oproepingskaart of op eigen initiatief

 • Vanaf 12 jaar krijg je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om jouw eID aan te vragen bij de cel Eerste lijn (behalve als je al in het bezit bent van een geldige Kids-ID).
  Ook als de geldigheidsperiode van jouw eID verloopt, krijg je automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij jouw gemeente:
  • als jouw eID verloren of beschadigd is
  • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als je van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga zelf met jouw oproepingskaart, een recente pasfoto en jouw huidige identiteitskaart naar jouw gemeente om de eID aan te vragen.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijg je per brief bericht dat jouw eID klaar ligt.
 • Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je jouw eID afhaalt.
  • Jouw pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). Je hebt je pincode nodig elke keer je jouw eID wilt gebruiken.
  • Je hebt jouw pukcode nodig om jouw pincode de eerste keer in te stellen of, als je jouw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren

Is jouw eID gestolen? Doe dan aangifte bij het gemeentebestuur of, buiten de kantooruren, bij de politie. De certificaten van de verloren of gestolen eID kunnen gratis geblokkeerd worden door het nummer 00800 2123 2123 te bellen of via de website DOC STOP.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Daarvoor betaal je wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met de cel Eerste lijn. 

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als je in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als je nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van jouw eID breng je volgende zaken mee:

 • jouw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • jouw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van jouw eID:

 • jouw oude identiteitskaart
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw pin- en pukcode vermeld staan.

Bedrag

Type Prijs Geldigheid*
Gewone procedure (3 weken) 24,30 euro 10 jaar
Spoed: levering gemeentehuis (1 dag) 140,80 euro 10 jaar
Spoed: levering rijksregister in Brussel (1 dag) 170,10 euro 10 jaar

*Voor Belgische minderjarigen van 12 tot 18 jaar is de identiteitskaart 6 jaar geldig vanaf de datum van aanvraag. Voor Belgische burgers van 75 jaar en ouder is de geldigheidsduur van de identiteitskaart 30 jaar.


Uitzonderingen

Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar het gemeentehuis kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op.