Eerste maaibeurten langs het kanaal Brugge-Gent door de Vlaamse Waterweg

Gepubliceerd op maandag 2 mei 2022
Om de natuur te beschermen, maait de Vlaamse Waterweg de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar. In principe wordt tijdens de eerste maaibeurt gemaaid van 15 juni tot en met 31 juli, volgens het bermbesluit. Hier en daar starten de werken al vroeger.

Voor de meeste waterlopen in beheer bij de Vlaamse Waterweg zijn er bermbeheerplannen opgemaakt in samenspraak met het agentschap voor Natuur en bos. Dan gelden er andere voorwaarden en termijnen dan vooropgesteld in het bermbesluit.

Bij de opmaak van een bermbeheersplan wordt zone per zone de aanwezige fauna en flora geïnventariseerd en op basis daarvan wordt dan de meest ecologische periode(s) voor het maaien vastgelegd. In heel veel zones maait de Vlaamse Waterweg daardoor reeds vroeger dan 15 juni, zo vermijden ze dat de bermen overal gelijktijdig moeten gemaaid worden én dit spreidt de werklast bij de aannemers.