Digitaal loket is een groot succes

Gepubliceerd op maandag 19 december 2022
Sinds maart 2021 kan je online allerlei akten, attesten en uittreksels opvragen via het digitaal loket en ‘Mijn Burgerprofiel’, zoals een uittreksel uit het strafregister of een geboorteakte. Dat bespaart je een trip naar het gemeentehuis.

De aanvragen worden dagelijks opgevolgd door een medewerker en het gevraagde document belandt binnen de kortste tijd in jouw mailbox.

Sinds de start van het digitaal loket op de gemeentelijke website werden al meer dan 5.000 online documenten aangevraagd. Dat zijn 5.000 uitstapjes naar het gemeentehuis uitgespaard. Vooral voor uittreksels uit het strafregister en adreswijzigingen doen de burgers een beroep op het digitaal loket. Die zijn samen goed voor meer dan 60% van alle aanvragen. Ook digitale uittreksels uit het bevolkingsregister worden vaak aangevraagd (10% van alle aanvragen).

Akten, attesten en uittreksels opvragen

Dankzij het systeem van het digitaal loket ontvang je volgende documenten nagenoeg onmiddellijk: de attesten Belgische nationaliteit, gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats/woonst, leven, de uittreksels uit het bevolkingsregister en de uittreksels uit het strafregister (model 595 en 596.1). Daarnaast kan je ook alle akten (huwelijk, geboorte, naamsverandering, echtscheiding …) onmiddellijk ontvangen. Je vindt het digitaal loket van ‘Mijn Burgerprofiel’ bovenaan op elke pagina van www.aalter.be of zoek naar de naam van de akte, het attest of het uittreksel op www.aalter.be.

Op ‘Mijn Burgerprofiel’ vind je dan weer gegevens en documenten van het lokaal bestuur, de Vlaamse en de federale overheid terug en kan je informatie raadplegen over jouw diploma’s, studietoelagen, renovatiepremie, geografische gegevens en verkeersinformatie (wegenwerken en omleidingen).