Naar inhoud

Het gemeentebestuur werkt voortdurend aan een nog betere dienstverlening. Een eindpunt was de invoering van een nieuw organogram voor de gemeentelijke administratie. De nieuwe structuur is realiteit vanaf de symbolische datum 1 januari 2011. De veranderingen waren het grootst voor de personeelsleden: nieuwe overkoepelende clusters met nieuwe cellen en nieuwe gezichten… Voor u als burger, als klant veranderde er in feite niets. Integendeel, voor talrijke zaken word je nog vlugger geholpen.

Aan de nieuwe structuur werden ook nieuwe functies gekoppeld, wat samen leidde tot het vernieuwen van het managementteam. Dit wordt gevormd door de algemeen directeur (voorzitter), de financieel directeur, de directeurs en de hoofdmedewerker van de cel Kwaliteit en ICT. De burgemeester woont de vergadering van het managementteam bij met raadgevende stem.

Organogram

Bekijk het organogram.

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Dienstverlening