Derde en vierde spoor: ophoogwerken gestart tussen Bellem en Aalter, tunnel Bellemstraat gaat tijdelijk dicht

Gepubliceerd op maandag 17 augustus 2020
De aanleg van het derde en vierde spoor gaat onverminderd verder. De werken tussen Beernem en Aalter naderen hun voltooiing. Op dat traject zijn inmiddels de beddingswerken begonnen. In de week van maandag 17 augustus 2020 gaat de Bellemstraat dicht voor het verbreden van de spoorwegbrug.

Opgelet: door een wijziging in het uitvoeren van de werken in de Bellemstraat, starten deze pas in de week van maandag 14 september 2020. De omleiding voor autoverkeer zal worden ingevoerd op maandag 14 september 6.00 u.

Waarom een derde en vierde spoor?

Om de capaciteit op de drukke spoorlijn tussen Gent en Brugge te verhogen, verdubbelt Infrabel het aantal sporen van twee naar vier. Ook de stations in Bellem, Sint-Maria-Aalter en Aalter-centrum worden aangepakt: reizigerscomfort en toegankelijkheid krijgen daarbij alle aandacht.

Wat is er al gebeurd en wat staat nog op de planning?

  • 2015-2017: afschaffing overwegen, aanleg fietsers- en voetgangerstunnels, aanleg brug Nieuwendam
  • 2017-2018: heraanleg bruggen Knesselaarsestraat en Weitingstraat
  • 2018-2021: bouwkundige werken traject Beernem – Aalter: aanleg spoorwegbedding, langswegen en herinrichting station Sint-Maria-Aalter en station Aalter-centrum
  • 2019-2022: bouwkundige werken traject Aalter – Landegem: aanleg spoorwegbedding, parallelwegen (fiets-o-strade) en herinrichting station Bellem

Drie stations krijgen upgrade

De laatste drie jaar is hard gewerkt aan de drie stations op het grondgebied Aalter. In Sint-Maria-Aalter zijn de verbeteringswerken zo goed als klaar: er kwamen nieuwe, verhoogde perrons en een nieuwe onderdoorgang die toegankelijk is via hellingen. Ook de stationsomgeving werd heringericht. In Aalter-centrum is het perron richting Gent mét toegangshelling volledig vernieuwd en is men volop bezig aan het perron richting Brugge en de helling aan de kant van de Spoorweglaan. In Bellem is de nieuwe onderdoorgang ondertussen geplaatst en komen er ook nieuwe, comfortabele perrons aan.

Spoorwegbedding tussen Bellem en Aalter-centrum aangelegd

Tussen Bellem en Aalter-centrum legt de aannemer de bedding van de nieuwe spoorlijnen aan. Aangezien de spoorweg opgehoogd ligt, heeft dit nogal wat voeten in de aarde. De werken verlopen gefaseerd en zijn intussen gestart ten zuiden van de spoorweg, op het stuk tussen het station van Bellem en Korte Kave.

Nachtwerk, maar hinder zo beperkt mogelijk

In de Bellemstraat verbreedt Infrabel de bestaande spoorwegbrug. Zowel ten noorden als ten zuiden van het spoor komt een extra brugdek. Je hebt als aandachtige inwoner misschien al opgemerkt dat er langs de Bellemstraat ter hoogte van de tunnel heel wat aarde ligt (zie foto). Dit zorgt ervoor dat de ondergrond stabieler wordt.

Deze maand nog beginnen de funderingswerken. Vlakbij de spoorlijn worden boorpalen in de grond gebracht. Omdat de veiligheidsregels het niet toelaten om zo dicht bij de sporen te werken op momenten dat er treinen passeren, moeten die werken noodgedwongen ‘s nachts plaatsvinden, wanneer het spoorverkeer stilligt. Werken van deze omvang brengen uiteraard hinder met zich mee. Alle partners stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te herleiden en de werken zo snel mogelijk uit te voeren.

In september komt er een nieuwe rioleringscollector onder de spoorweg en bouwt de aannemer de steunmuren parallel aan de spoorlijn. In oktober volgt dan de overbrugging van de Bellemstraat. Tijdens de werken zal er meer werkverkeer zijn.

Vanaf 17 augustus: tunnel Bellemstraat afgesloten

Vanaf de start van de werken wordt de tunnel aan de Bellemstraat afgesloten voor autoverkeer. Omrijden kan via de Weibroekdreef. Wanneer de tunnel ook afgesloten wordt voor fietsers, zullen tweewielers kunnen omrijden via de Korte Kave.

Brug Lotenhullestraat

In een latere fase, begin 2021, wordt de brug in de Lotenhullestraat nog opgekrikt.

Meer info over de aanleg van het derde en vierde spoor vind je bij de klantendienst van NMBS via tel. 02 528 28 28 of www.nmbs.be of bij Infrabel via www.infrabel.be of contact@infrabel.be.