Werken derde en vierde spoor: brug Lotenhullestraat afgesloten vanaf 22 maart

Gepubliceerd op maandag 15 maart 2021
De werken aan het derde en vierde spoor snellen onverminderd verder. Op 15 maart gaat de voetgangerstunnel in het station Aalter-centrum (kant Spoorweglaan) tijdelijk dicht, op 22 maart wordt ook de brug in de Lotenhullestraat in Bellem voor drie maand afgesloten.

Waarom een derde en vierde spoor?

Om de capaciteit op de drukke spoorlijnen Brussel-Oostende en Genk-Blankenberge te verhogen, verdubbelt Infrabel het aantal sporen in Aalter van twee naar vier. De werken zijn al bezig sinds 2015: overwegen werden afgeschaft, er kwamen fiets-en voetgangerstunnels en nieuwe of aangepaste bruggen. Tussen Beernem en Landegem worden naast de bedding voor het derde en vierde spoor ook nog langswegen en fietspaden aangelegd. De stations in Bellem, Sint-Maria-Aalter en Aalter-centrum gaan volledig in het nieuw met meer reizigerscomfort en toegankelijkheid als rode draad.

Station Sint-Maria-Aalter

Het station in Sint-Maria-Aalter is in dienst en – op enkele kleine afwerkingen na – volledig klaar. Reizigers kunnen via een nieuwe onderdoorgang naar de sporen en dankzij de verhoogde perrons comfortabel op- en afstappen. Ook de stationsomgeving ging in het nieuw: de aanleg van de langsweg in Vaanders is zo goed als afgerond.

Wat staat nog op de planning?

Alles ligt klaar om het derde en vierde spoor tussen Beernem en Aalter uit te rusten met nieuwe spoorinfrastructuur. Na de zomer van 2021 start het gemeentebestuur met riolerings- en wegeniswerken in de stationsbuurt: de Planterijstraat, Blekkervijverstraat, Vaartlaan, Bokhoutlaan en de Knesselaarsestraat worden volledig heraangelegd.

Station Bellem

Bellem neemt op maandag 22 maart 2021 haar nieuwe station in gebruik. Zoals in Sint-Maria-Aalter kwamen daar een onderdoorgang naar de sporen en nieuwe, comfortabele perrons. Vanaf de 22ste gaat meteen ook de brug aan de Lotenhullestraat drie maanden dicht. De beddingswerken op het traject tussen Landegem en Aalter lopen verder.

Brug Lotenhullestraat dicht vanaf 22 maart

De brug wordt opgekrikt en uitgerust met veilige en verhoogde fietspaden. Daarom wordt de brug afgesloten van maandag 22 maart tot en met 22 juni 2021, ook voor fietsers en voetgangers. Tijdens het weekend van 20 en 21 maart starten al voorbereidende werken en verdwijnen de trappen. Er rijden dat weekend ook geen treinen.

Voetgangers en fietsers kunnen met hun tweewieler aan de hand gebruik maken van de nieuwe reizigerstunnel. Het autoverkeer kan twee omleidingstrajecten volgen. Enerzijds via de Lotenhullestraat, Waggebrug, Weitingstraat en Mariahovelaan, anderzijds langs de Bellemdorpweg, Weibroekdreef, Molenstraat, Kestelstraat en Lostraat.

De werken vinden voornamelijk overdag en op weekdagen plaats. Er is geluids- en trillinghinder mogelijk. De brugleuningen zullen, om de veiligheid op het spoor te garanderen, ’s nachts geplaatst worden..

Wat volgt nog?

In Bellem leggen de NMBS en Infrabel nog tot eind 2022 de bedding voor het derde en vierde spoor, de langswegen en de fietspaden aan.

Station Aalter

Perrons 1 en 2 richting Gent mét toegangshelling zijn volledig vernieuwd, tegen de zomer zijn ook de twee perrons 3 en 4 richting Brugge klaar. Via de Spoorweglaan kunnen reizigers dankzij een rolstoel- en kinderwagenvriendelijk hellend vlak nu al het station binnen.

Voetgangerstunnel een maand dicht

Om werken uit te voeren aan de voetgangerstunnel, wordt de tunnel aan de kant van de Spoorweglaan tijdelijk afgesloten van maandag 15 maart tot maandag 12 april 2021. Het station en de perrons zijn enkel nog bereikbaar via het Stationsplein. Reizigers die vanuit Aalter-centrum komen, kunnen via de onderdoorgang aan de Loskaaistraat, 250 meter verderop, onder de sporen en zo via de Brugstraat en het Stationsplein de perrons bereiken.

Spoorweglaan wordt verkeersluwer

De Spoorweglaan wordt vanaf half mei ook verkeersluwer en fietsvriendelijker. Er komen vóór de zomer nieuwe fietsstallingen en acht kortparkeerplaatsen voor klanten van de handelaars en treinreizigers. Na de werken voert het lokaal bestuur éénrichtingsverkeer in van de Weibroekdreef richting Hoefijzer en wordt de Spoorweglaan een fietsstraat waar zwakke weggebruikers voorrang hebben.

Bellemstraat: ook nog fietsbrug op komst

In de Bellemstraat verbreedt Infrabel de bestaande spoorwegbrug. Zowel ten noorden als ten zuiden van het spoor kwam er een extra brugdek om het spoor te kunnen ontdubbelen. In het najaar volgt nog een nieuwe fietsbrug, zodat tweewielers op termijn met de fiets van Aalter via Bellem en Hansbeke langs de spoorlijn naar Gent kunnen fietsen.

Wat staat nog op de planning?

Vanaf eind 2022 staan ook nog de bouw van een parkeergarage en nieuw stationsgebouw op de agenda, samen met de heraanleg van het Stationsplein. Afhankelijk van een geluidstudie komen er langs de spoorweg in Aalter-centrum ook nog geluidsmuren.

Meer weten?

De verschillende partners stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te herleiden en de werken zo snel mogelijk uit te voeren. Meer info over de aanleg van het derde en vierde spoor vindt u op www.infrabel.be/nl/werven, via e-mail contact@infrabel.be of tel. 02 525 22 11.