De vernieuwde digitale loketten en ‘Mijn Burgerprofiel’ besparen jou een trip naar het gemeentehuis

Gepubliceerd op maandag 21 juni 2021
Een bezoek aan het gemeentehuis kan enkel via afspraak. Dankzij de vernieuwde digitale loketten en ‘Mijn Burgerprofiel’ kan je online snel allerlei akten, attesten en uittreksels opvragen, zoals het uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) of een geboorteakte.

Dat kon in het verleden ook, maar nu gebeuren heel wat van deze aanvragen automatisch. Je ontvangt dan het gevraagde document al na enkele minuten in de mailbox. Sinds de lancering in maart werden al 286 aanvragen automatisch verwerkt.

Dankzij het vernieuwde systeem van digitale loketten ontvang je volgende documenten nagenoeg onmiddellijk: de attesten Belgische nationaliteit, gezinssamenstelling, hoofdverblijfplaats/woonst, leven, de uittreksels uit het bevolkingsregister en de uittreksels uit het strafregister (model 595 en 596.1). Daarnaast kan je ook alle akten (huwelijk, geboorte, naamsverandering, echtscheiding …) onmiddellijk opvragen. Je vindt de vernieuwde digitale loketten via www.aalter.be/akten-en-attesten of zoek naar de naam van de akte, het attest of het uittreksel op www.aalter.be.

Pin- of pukcode vergeten?

Aanvullend zijn er ook enkele nieuwe online loketten toegevoegd. Ben je bijvoorbeeld de pin- of puk-code van jouw elektronische identiteitskaart (eID) vergeten? Geen probleem! Vraag een nieuwe code aan via het loket op www.aalter.be/eid. Wil je vastleggen wat er met jouw lichaam gebeurt na overlijden? Dan kan dit ook online via het loket voor de laatste wilsbeschikking op www.aalter.be/laatste-wilsbeschikking. Eens er terug meer kan gereisd worden, is het mogelijk dat je als ouder een reistoelating moet geven aan jouw minderjarig kind. Die toelating kan je dan online voorbereiden. Je hoeft dan louter nog naar het gemeentehuis te komen om dit document te ondertekenen en deze handtekening te laten wettigen.

Aanmelden

De nieuwe digitale loketten werken ook met een nieuw aanmeldingssysteem. Afhankelijk van het loket kan je de gegevens manueel intypen of je inloggen met de itsme®-app, de kaartlezer of een beveiligingscode via een mobiele authenticatieapp/sms. Dit is hetzelfde loginsysteem dat wordt gebruikt voor ‘Mijn Burgerprofiel’, de balk bovenaan elke webpagina op www.aalter.be.

Mijn burgerprofiel

In ‘Mijn Burgerprofiel’ vind je gegevens en documenten van het gemeentebestuur, de Vlaamse en de federale overheid terug. De (automatisch verstuurde) akten, attesten en uittreksels zijn hier ook beschikbaar. Verder kan je in ‘Mijn Burgerprofiel’ informatie raadplegen over jouw diploma’s, studietoelagen, renovatiepremie, geografische gegevens en verkeersinformatie (wegenwerken en omleidingen). Nieuw is dat je alle overheidsdocumenten uit jouw eBox, zoals het aanslagbiljet belastingen, jouw aanvullend pensioen maar bijvoorbeeld
ook jouw uitnodiging voor coronavaccinatie, er kan bekijken. Daarnaast kan je er ook jouw vaccinatiegegevens (COVID-19) opvragen. ‘Mijn Burgerprofiel’ is een groeitraject en zal in de toekomst nog meer informatie van de verschillende overheden kunnen aanbieden.