De Sociale Raad zoekt nieuwe leden

Gepubliceerd op dinsdag 13 augustus 2019
Het gemeentebestuur weet graag wat er leeft in Aalter. De adviesraden, zoals de Sociale Raad, spelen daarin een belangrijke rol. Wie z’n stem wil laten horen, kan zich aansluiten.

De Sociale Raad wil bij zoveel mogelijk burgers de interesse voor het sociaal beleid op lokaal en bovenlokaal vlak bevorderen en inspraak stimuleren. De Raad gaat ook actief op zoek naar behoeftes, ideeën en verwachtingen van de bevolking over het te voeren sociaal beleid.

Om dit te doen, organiseert de Sociale Raad soms ook zelf activiteiten, zoals:

  • ‘Kerstfeest in alle eenvoud’ op kerstavond, zodat niemand alleen hoeft te vieren;
  • diverse infoavonden over welzijn en gezondheid kregen de steun van de Sociale Raad.

Voor wie?

  • erkende verenigingen kunnen iemand afvaardigen naar de betrokken adviesraad
  • deskundigen kunnen in een adviesraad zetelen

Wie zich kandidaat wil stellen, kan dit op www.aalter.be/kandidaat-adviesraad.

Samenstelling Sociale Raad

De Sociale Raad is samengesteld uit deskundigen, organisaties, instellingen en Aalterse verenigingen die op welzijnsvlak actief zijn.

Activiteiten

De Sociale Raad heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verschillende gezins-, sociale en vrijetijdsverenigingen en individuele personen of instanties die door hun deskundigheid willen meewerken aan het welzijnsbeleid van de gemeente.

De Sociale Raad neemt ook initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen de op het sociaal vlak actieve verenigingen, de betrokkenen bij het sociaal beleid en de burgers zelf te bevorderen. Meer info via www.aalter.be/sociale-raad.