De eerste sneeuwval: Aalter staat paraat!

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021
Om de verkeersveiligheid te garanderen, wordt er vandaag volop gestrooid op ongeveer 173 km aan Aalterse wegen.

De externe aannemer zal voornamelijk op de hoofdwegen, de verbindingen naar gewestwegen, de wegen tussen de diverse deelkernen van Aalter en de fietspaden strooien. Deze wegen worden met ‘prioriteit 1’ aangeduid op het gemeentelijk strooiplan.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt de gewestwegen voor zijn rekening. Hiernaast staat de gemeentelijke dienst Aalter Proper in voor het vrijmaken van pleinen, ingangen van openbare gebouwen en tunnels.

Sneeuwt het gedurende langere tijd, dan worden ook de kleinere gemeentelijke wegen (prioriteit 2) onder handen genomen. De Kneukelstraat, Waterstraat, Schapersbosstraat en Westvoordestraat vormen hier de uitzondering op. Zij worden vandaag al gestrooid volgens prioriteit 1.

Het lokaal bestuur en de politiediensten volgen 24 uur op 24 de toestand van de wegen op.

Bekijk ook het strooiplan met prioriteit van de wegen op www.aalter.be/strooiplan

Voetpaden

Het vrijhouden van voetpaden is een opdracht van elke eigenaar grenzend aan het openbaar domein. Het zout is niet te verkrijgen bij de gemeentelijke diensten, maar wel in handelszaken. Wie zelf niet kan instaan voor het ruimen van de sneeuw kan eventueel beroep doen op de Sneeuwtelefoon.

Sneeuwtelefoon

Elke burger is verplicht om het voetpad voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij te maken, zodat er een veilige doorgang is voor voetgangers.

Niet elke Aalternaar is even goed te been om het voetpad ijs- en sneeuwvrij te maken. Dankzij de Sneeuwtelefoon (tel.: 09 325 95 95, elke werkdag van 8.30 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 16.30 u) kan je beroep doen op een medewerker van Aalter Proper.