De buitenschoolse kinderopvang op één lijn!

Gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019
Het gemeentebestuur stemt de werking, tarieven en uren van de locaties voor buitenschoolse kinderopvang (BKO) in Knesselare en Ursel verder af op de andere deelgemeenten.

De BKO’s Hemelrijk (Knesselare) en Oscar Pluis (Ursel) worden vanaf maandag 1 juli 2019 goedkoper en vanaf maandag 2 september 2019 openen ze de deuren om 7.00 u. Daarnaast zullen alle BKO-locaties in Aalter binnenkort genieten van nieuwe, gezonde vieruurtjes uit de korte keten.

Nieuwe tarieven (vanaf 1 juli)

Knesselare en Ursel omarmen vanaf maandag 1 juli 2019 de tarieven van de andere Aalterse deelgemeenten. Zo dalen de kosten voor de opvang op schoolvrije dagen, vakantiedagen en op woensdagnamiddag. Ook de prijs van de voor- en naschoolse kinderopvang zakt van 1,10 euro naar 1 euro per halfuur, maar dat is nu zonder het vieruurtje meegerekend. Een overzicht:

  • voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen halfuur (zonder vieruurtje);
  • schoolvrije dagen/vakantiedagen: minder dan 3 uur: 4 euro. Tussen 3 en 6 uur: 6 euro (vieruurtje inbegrepen). Meer dan 6 uur: 11,20 euro (vieruurtje inbegrepen);
  • woensdagnamiddag: minder dan 3 uur: 4 euro. Tussen 3 en 6 uur: 6 euro. Meer dan 6 uur: 8 euro (nieuw maximumtarief).

De voormalige tarieven voor Knesselare en Ursel waren respectievelijk 4,40 euro, 6,61 euro en 13,21 euro voor de schoolvrije dagen/vakantiedagen en woensdagmiddag.

Een lokaal vieruurtje

De prijs van het optionele vieruurtje daalt ook van 0,75 euro naar 0,50 euro per stuk. Dit geldt voor alle BKO-locaties in Aalter. Bovendien zullen de vieruurtjes binnenkort bestaan uit verse producten van de korte keten. Zo ondersteunt het bestuur op een duurzame manier de lokale economie en de landbouw en is het ook voor de lokale landbouwers een extra stimulans om daarop in te zetten. Je kan er uiteraard nog steeds voor kiezen om jouw kind(eren) een eigen vieruurtje mee te geven.

Opvang vanaf 7.00 u (vanaf 2 september)

Vanaf maandag 2 september 2019 openen BKO’s Hemelrijk (Knesselare) en Oscar Pluis (Ursel) de deuren om 7.00 u, in plaats van om 6.30 u. Zo starten alle BKO’s in Aalter op hetzelfde moment en sluiten ze om 18.30 u. Dagopvang Kwakkie zal vanaf 2 september ook vanaf 7.00 u starten.

Kennismaken?

Wil je graag eens kennismaken met de buitenschoolse kinderopvang? Dat kan tijdens het schooljaar, op woensdag tussen 15.00 u en 17.30 u, in elke BKO-locatie. Ook op vrijdag tussen 16.30 u en 17.30 u staan de deuren van BKO De Froezel (in Aalter-Brug) open.

Meer info via www.aalter.be/bko, e-mail naar kinderopvang@aalter.be of bel naar tel. 0473 55 45 03.