De baan op volgens de regels

Gepubliceerd op maandag 13 maart 2023
Mag je als automobilist in een fietsstraat fietsers inhalen? Moeten fietsers zich in de bebouwde kom ook houden aan voorrang van rechts? En telt snel even jouw wagen aan de kant zetten om de slager binnen te springen ook echt als parkeren?

Telkens je de baan op gaat, moet je je houden aan de geldende verkeersregels. Voor sommige weggebruikers is dat niet altijd even evident, omdat ze zich niet bewust zijn van alle regels. Daarom frissen we voor jou even enkele belangrijke zaken op.

Let je ook op deze verkeersregels?

  • Het is verboden om fietsers in te halen in een fietsstraat, zoals de eenrichtingsstraten Kouter of Kerkstraat. Ook wanneer er plaats is om de fietser in te halen, doe je dit niet.
  • In een zone 30 geldt voor alle weggebruikers de voorrang van rechts, tenzij anders aangeduid en dus ook voor fietsers. Fietsers hebben niet standaard voorrang in een zone 30.
  • Regelt een politieagent het verkeer op een kruispunt, dan gaat dit boven alle borden en/of wegmarkeringen. Ook voetgangers en fietsers dienen te stoppen en kunnen pas oversteken wanneer de politieagent hiertoe het teken geeft.
  • Is de rijbaan opgedeeld in rijstroken? Dan is het verboden daar te parkeren, ook al gaat het maar over een kort stuk.
  • Snel een brood halen bij de bakker, binnenspringen bij de apotheek … is geen laden of lossen, maar wordt gezien als parkeren. Dat betekent dat je je correct moet parkeren en indien nodig ook een ticket moet kopen. Enkel bij laden of lossen is het leggen van een ticket niet nodig.