Dagopvang Kwakkie

Dagopvang Kwakkie is een gemeentelijke groepsopvang van baby's en peuters tot 3 jaar in het parkdomein Hemelrijk. Er kunnen 24 kinderen terecht. De kinderopvang werkt in verticale groepen, wat betekent dat de kinderen 's morgens en 's avonds in één leefgroep worden opgevangen. Dat zorgt voor stabiliteit in de groep en op die manier krijgen de kleintjes de kans om te leren van oudere vriendjes.

Prijs

De prijs voor de opvang wordt bepaald aan de hand van het inkomen van het gezin. Via mijn.kindengezin.be, tel. 078 15 01 00 of in de opvang zelf kom je te weten welke de bijdrage is voor jouw kind of kinderen.

Maaltijden?

Het kinderdagverblijf bereidt elke dag verse maaltijden in de eigen keuken. Als je kind een dieet moet volgen, kan je zelf een maaltijd meegeven. Als je kind meer dan 3 uren per dag in de opvang zit, zijn alle maaltijden inbegrepen in de prijs (met uitzondering van de flesvoeding). Bij borstvoeding krijgt de moeder de kans om in het kinderdagverblijf haar baby te komen voeden. 

Inschrijven

Wie gebruik wil maken van de dagopvang moet vooraf inschrijven via het secretariaat. Een afspraak maken met de verantwoordelijke is aangewezen.

Als er geen vrije plaatsen zijn, komt je opvangaanvraag op een wachtlijst. Van zodra er een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend.

Voorrang

De opvang verleent voorrang aan:

  • alleenstaande ouders die door hun werk of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen
  • gezinnen met een laag inkomen, lager dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse regering
  • opvang uit sociale en/of pedagogische motieven
  • kinderen die al broertje en/of zusje hebben in de opvang

Wanneer we je bij je opvangvraag geen zekerheid kunnen geven over een plaats, zullen we je uiterlijk één maand voor de gewenste startdatum definitief uitsluitsel geven.