Crisisopvang voor zorgbehoevende ouderen

Zorgbehoevende ouderen kunnen in crisissituaties tijdelijk opgevangen worden. Voorbeelden van crisissituaties zijn: een huisbrand, het onbewoonbaar verklaren van de woning, de plotse afwezigheid van de enige mantelzorger door ziekenhuisopname of overlijden, … .

In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht. 

Voorwaarden

De opvang is dringend en noodzakelijk, maar een hospitalisatie is niet nodig.