Naar inhoud

Burgerparticipatie

Adviesraden

Het gemeentebestuur biedt je op verschillende manieren de kans om mee na te denken over het gemeentelijke beleid. Zo zijn er met het oog op een optimale inspraak en advies bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid, adviesraden en beheersorganen opgericht. Een adviesraad heeft, naast het verlenen van advies aan het bestuur, ook een ombudsfunctie en kan op eigen initiatief het bestuur voorstellen doen. Een adviesraad kan informatie of vorming aanbieden, telkens voor zijn doelgroep of over de materie waarvoor hij werd opgericht.

Meer info.

 

Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen van het gemeentebestuur, zoals  tijdelijke verkeersreglementen, belastingen en retributies...

Meer info.

 

Openbare onderzoeken

Hier vind je een overzicht van de lopende onderzoeken, zoals milieuvergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's), plannen-MER...

Meer info.Nieuws

Overzicht