Buitenzetten van afval

Gepubliceerd op maandag 8 augustus 2022
De regels rond de ophaling van afval zijn duidelijk. Daarom wil het lokaal bestuur nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om deze regels te volgen. Wanneer deze niet worden nageleefd, kunnen er boetes en zelfs een proces-verbaal volgen.
  1. Restafval, PMD en papier en karton mogen pas vanaf 19.00 u op de stoep geplaatst worden de dag voor de ophaling en dienen vóór 5.30 u op de dag van de ophaling buiten te staan.
  2. Bied het afval stevig verpakt en ingebonden aan, zodat het niet kan wegwaaien of opengescheurd kan worden door dieren. Als het afval verspreid ligt op de openbare weg kan dit aanzien worden als sluikstorten, met een GAS-boete tot gevolg.
  3. Plaats het afval dicht genoeg tegen de gevels van de huizen, hagen of afsluiting. Zo hindert het geen voetgangers. Bied ook geen afval aan dat verkeerd of onvoldoende gesorteerd is.
  4. Het is verboden grofvuil (zoals omschreven in de ophaalkalender) langs de openbare weg te plaatsen buiten de ophaaldag die is bepaald door de intercommunale IVM.
  5. Het maximaal gewicht (15 kg) en hoeveelheid van het afval mogen niet overschreden worden.

Bekijk de sorteerregels in de afvalkalender van IVM, te vinden op www.aalter.be/afvalkalender.