Naar inhoud

Onder leiding van de Financieel beheerder wordt het financiële luik in al zijn facetten beheerd met als doel een financieel gezonde gemeentelijke organisatie te hebben, die rekening houdt met de volgende principes: een draagbare schuldenlast, een strikte budgetbewaking, een kostenbewuste aanwending van de middelen, minimaal verlies van inkomsten door in te spelen op externe financieringsmogelijkheden en een zo laag mogelijke fiscaliteit.

In deze cel situeert zich naast het dagelijks bijhouden en opvolgen van de boekhouding van het gemeentebestuur, het Autonoom Gemeentebedrijf en de gemeentelijke vzw Jeugd ook de volledige financiële opvolging van de beleidscyclus (voorbereiding, bepaling, evaluatie, bijsturing).

Waarvoor kan je hier terecht?

Praktisch

Budget

Europalaan 22
9880 Aalter

tel. 09 325 22 00
fax 09 325 22 40
e-mail