Bouwplannen Garage De Prest: consultatieronde en participatiemoment

Gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2020
Garage De Prest uit de Hooiestraat 24 in Knesselare wil een toonzaal van ongeveer 330 m² en 6 meter hoog bouwen. De invloed daarvan op verschillende milieudisciplines wordt onderzocht in de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Garage De Prest.

Die nota werd op 6 april 2020 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en kan nu geconsulteerd worden. De publieke consultatie loopt tot en met 30 juli 2020. De startnota en procesnota zijn tijdens die periode raadpleegbaar via de website van het gemeentebestuur van Aalter. De documenten liggen ook ter inzage in het gemeentehuis van Aalter (gedurende de openingsuren). Ze inkijken kan op afspraak (telefonisch of via de gemeentelijke website).

Digitaal participatiemoment

Op maandag 29 juni 2020 om 19.00 u vindt een digitaal participatiemoment plaats. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan tegen uiterlijk maandag 22 juni 2020 door een mailtje te sturen naar stedenbouw@aalter.be. Vervolgens krijg je een vergaderlink doorgestuurd. Wie opmerkingen en bezwaren heeft, kan die tot uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek aangetekend per post sturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het gemeentebestuur van Aalter, Europalaan 22, 9880 Aalter.