Bijna 4.000 Aalternaren kregen al eerste prik (en in april hopen we écht te versnellen)

Gepubliceerd op zondag 28 maart 2021
Al bijna 4.000 Aalternaren kregen een eerste coronaprik. Meer dan 1.650 inwoners zijn intussen volledig gevaccineerd. Van zodra er meer vaccins richting Aalter komen, schakelt het vaccinatiecentrum een versnelling hoger: naar drie shifts per dag, vijf dagen op zeven.

En - als het moet – nog meer vaccinatielijnen. Met één doel: álle inwoners zo snel en vlot mogelijk vaccineren.

Wie is er al gevaccineerd?

De vaccinaties gingen, begin januari, van start in woonzorgcentrum Veilige Have als één van de eerste in Vlaanderen. Intussen zijn naast de bewoners en het personeel van de twee Aalterse woonzorgcentra, ook de senioren in de assistentiewoningen en de zorgverleners
(artsen, ziekenhuispersoneel, thuisverpleging, kinesisten …) gevaccineerd. De vaccinaties bij de nog thuiswonende 80-plussers zijn opgestart.

1.654 Aalternaren (5,66%) kregen al hun beide prikjes Pfizer, Moderna of AstraZeneca en zijn dus volledig beschermd. 3.780 (12,95%) inwoners hebben één prik gehad. Bekijk de meest recente cijfers via www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller.

Twee vaccins, twee shifts, vier lijnen

In het vaccinatiecentrum zelf werden, verspreid over 6 openingsdagen, 1.469 vaccins gezet. Maar de komende weken gaat het tempo in het Sportpark Aalter-centrum pas echt de hoogte in. Deze week komen er 652 vaccins naar Aalter: voor het eerst zal het centrum op twee volledige shiften en vier vaccinatielijnen draaien, voor het eerst worden ook twee verschillende vaccins gegeven op één dag en er komen ook mensen voor hun tweede prik.

In de week van 5 april verwacht Aalter nog eens 1.118 vaccins. Als alles volgens plan verloopt, is er vanaf eind april met Johnson & Johnson een vierde vaccin in ons land en kunnen de vaccinaties versnellen.

Zo snel mogelijk

Van zodra er meer vaccins richting Aalter gaan, breidt het lokaal bestuur de openingsuren van het vaccinatiecentrum uit en wordt er vijf dagen op zeven en in drie shiften gewerkt: ’s ochtends, ’s namiddags en ’s avonds. Elke lijn is goed voor 20 vaccinaties per uur. Mocht het nodig blijken, kan Aalter op termijn ook schakelen naar nog meer vaccinatielijnen.

Ook callcenter draait

Het callcenter kreeg sinds de opstart al 919 vragen - telefonisch of via e-mail – van burgers. De voorbije week kwamen 310 vragen richting ons infopunt. De top drie van vragen of bekommernissen ging over het bevestigen/verplaatsen van een afspraak (171), reservelijsten (63) en thuisvaccinatie (30). Niet alleen het infocenter, ook de Minder Mobiele Centrale (MMC) staat paraat. Door de coronacrisis lag die dienstverlening een tijdlang stil, maar die wordt nu – speciaal voor de vaccinaties - heropgestart en uitgebreid om inwoners met mobiliteitsproblemen naar en van het vaccinatiecentrum te brengen.

Testcentrum

Het COVID-19-testcentrum in sporthal Flabbaert in Knesselare bewijst intussen elke dag haar nut om coronabesmettingen snel, efficiënt en preventief op te sporen. Begin maart werden er 13 mensen per dag getest, vandaag zijn dat er 32 per dag. Het lokaal bestuur doet daarom nog eens een warme oproep om alstublieft de zes gouden regels te blijven volgen: was jouw handen, hou afstand, beperk nauwe contacten, doe jouw activiteiten liefst buiten, denk aan de kwetsbare mensen en volg de regels over bijeenkomsten.